მოსკოვის მოთხოვნის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება დადუმებულია

80
2 თ, 3 კ წინ