მოსკოვმა თბილის მოთხოვნის ენით დაუწყო საუბარი

77
2 თ, 3 კ წინ