პრეზიდენტს ოცნება სახალხო აჯანყებით ემუქრება თუ ის სააკაშვილს შეიწყალებს

176
7 თ, 1 კ წინ