პრეზიდენტი და პრემიერი ერთად პარიზში

208
7 თ, 2 კ წინ