რომელ დეპუტატებს შეუწყდებათ მანდატი

237
8 თ, 1 კ წინ