გაქცეული პატიმრების ადგილმდებარეობა ამ დრომდე უცნობია

208
8 თ, 2 კ წინ