„პრახადნოი დვორად“ აქციეს ქვეყანა - მიხეილ სააკაშვილი

216
7 თ, 3 კ წინ