რამდენიმე წუთის წინ აშკელონში საჰაერო განგაშის სიგნალი ჩაირთო

297
8 თ, 1 კ წინ