სალომე ზურაბიშვილის პირველი განცხადება პლენუმის გადაწყვეტილებამდე

375
8 თ, 1 კ წინ