ისრაელში საომარი მდგომარეობა გამოცხადდა

221
9 თ, 1 კ წინ