"ოცნების" ყოფილი წევრები და მხარდამჭერები საკონსტიტუციოს პლენუმში

186
8 თ, 3 კ წინ