პრეზიდენტის საქმის განხილვა დაპირისპირების და ხმაურის ფონზე გრძელდება

320
9 თ, 1 კ წინ