კარასინმა საქართველოს პრეზიდენტი პრაქტიკულად შიზოფრენიით დაავადებულად გამოაცხადა

331
9 თ, 2 კ წინ