საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის მთავრობას პრაქტიკულად სახელმწიფო გადატრიალებაში სდებს ბრალს

270
8 თ, 3 კ წინ