დამიანე მელიქიძემ, მეფე ფარნავაზის სიზმრარი ახსნა

373
9 თ წინ