რუსული მედია საქართველოს ახალი ტერიტორიების მიტაცებაზე ალაპარაკდა

238
8 თ, 1 კ წინ