წალენჯიხაში ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩაერთონ

274
8 თ, 1 კ წინ