ენმ-ის ბრიფინგი კახეთში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე

271
10 თ წინ