"ღვინო, ქალი და ცხელი ხაშლამა"-მიხოს დილემა

604
10 თ, 2 კ წინ