"ერთმანეთს ვაკოცეთ სხვა გზა არ გვქონდა" - მზია ორველაშვილი

718
9 თ, 3 კ წინ