სპილოს მოშინაურება - იაკობ გოგებაშვილი (მოთხრობა)

826
9 თ, 3 კ წინ