„მთავარი შიში უკან დარჩა" - ნიკოლოზ წულუკიძე

477
10 თ, 3 კ წინ