მესხეთი-თუთა და თუთის კულუნარია

251
10 თ, 4 კ წინ