იაპონური ზაფხულის ფესტივალი თბილისში

254
11 თ, 3 კ წინ