„თბილისი - ქალაქი მიწისძვრის ზონაში. სანამ დედამიწა გვაცდის“

353
11 თ, 2 კ წინ