პოეზია, რომელიც შეიქმნა ომში - გიორგი კეკელიძის ლიტერატურული რუბრიკა

272
9 თ, 3 კ წინ