8 წლის განმავლობაში ყოველ წელს აგზავნიდა განაცხადს American Idol-ში

316
9 თ, 3 კ წინ