ზაზა თედიაშვილი, რომელმაც საკუთარი ცხოვრება ძაღლებზე ზრუნვას მიუძღვნა

389
1 წლ, 1 თ წინ