მადლობა ღმერთს კვარა სახლში რჩება

337
1 წლ, 2 თ წინ