როგორი მუსიკა შეგეფერებათ თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

მუ­სი­კას უდი­დე­სი აქვს ძალა. ას­ტრო­ლო­გებ­მა იცი­ან, რო­მე­ლი მუ­სი­კის სტი­ლია უფრო ახ­ლოს თქვენს ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­თან ენერ­გე­ტი­კუ­ლი თვალ­საზ­რი­სით და რო­გორ შე­უძ­ლია გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს თქვე­ნი პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბა ან გან­წყო­ბა. იცით, რომ მუ­სი­კა და სიმ­ღე­რა ხსნის ჩაკ­რებს და წმენ­დს ენერ­გი­ას. სწო­რად შერ­ჩე­უ­ლი მუ­სი­კის სტი­ლი და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­და­ლა­ხოთ სირ­თუ­ლე­ე­ბი და მო­ი­პო­ვოთ კარ­გი გან­წყო­ბა.

ვერ­ძი დი­ნა­მი­კუ­რი და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლია. მას სწრა­ფი და ძლი­ე­რი მუ­სი­კა შე­ე­სა­ბა­მე­ბა: პანკ-როკი, დრამ ენდ ბასი, მე­ტა­ლი. მე­ო­რეს მხრივ, პლე­ი­ლის­ტში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გქონ­დეთ ლი­რი­კუ­ლი და და­მამ­შვი­დე­ბე­ლი მე­ლო­დი­ე­ბი, რათა პე­რი­ო­დუ­ლად მო­დუ­ნე­ბა შეძ­ლოთ.

კურო ის ხალ­ხია, ვი­საც ყვე­ლაფ­რის მოს­მე­ნა შე­უძ­ლია. ზო­გა­დად მუ­სი­კა მათ­თვის ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა, კურ­ნავს მათ. კუ­რომ უნდა მო­უს­მი­ნოს მე­ლო­დი­ურ, მშვიდ, რო­მან­ტი­კუ­ლი ში­ნა­არ­სის მე­ლო­დი­ებს.

კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი ტყუპ­მა მუ­სი­კის სი­ტყვებს უნდა მო­უს­მი­ნოს. კლა­სი­კურ­მა ან ელექტრო­ნულ­მა მუ­სი­კამ სი­ტყვე­ბის გა­რე­შე შე­იძ­ლე­ბა მათ­ში დეპ­რე­სია გა­მო­იწ­ვი­ოს. თუმ­ცა, ტყუ­პი ცვა­ლე­ბა­დია და დღეს შე­უძ­ლია ერთი მუ­სი­კის მოს­მე­ნა, ხვალ კი უპი­რა­ტე­სო­ბას სულ სხვა მუ­სი­კა­ლურ ჟანრს მი­ა­ნი­ჭებს.

კირჩხი­ბი ბუ­ნე­ბით კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი, ემო­ცი­უ­რი და მგრძნო­ბი­ა­რე პი­როვ­ნე­ბაა. ის პა­ტი­ვის­ცე­მით გა­ნი­ხი­ლავს სხვე­ბის გრძნო­ბებს. ამი­ტომ არ­ჩე­ვა­ნი შე­ა­ჩე­რეთ ლი­რი­კულ კომ­პო­ზი­ცი­ებ­ზე, ფსი­ქო­დე­ლი­ურ­ზეც, რომ­ლე­ბიც ძლი­ერ გრძნო­ბებ­ზე, სიყ­ვა­რულ­სა და ერ­თგუ­ლე­ბა­ზე მოგ­ვი­თხრობს.

ლო­მე­ბი მე­ლო­მა­ნე­ბი არი­ან. უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭე­ბენ ხა­ლი­სი­ან, ენერ­გი­ულ და თა­ნა­მედ­რო­ვე მუ­სი­კას. ლომი მშვიდ­მა მე­ლო­დი­ამ შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ზარ­მა­ცოს. თუ გსურთ იყოთ პრო­დუქ­ტი­უ­ლი, მო­უს­მი­ნეთ რიტ­მულს: როკი, ტექ­ნო, რეპი. მათ აგ­რეთ­ვე მოს­წონთ "პო­პუ­ლა­რუ­ლი ჰი­ტე­ბი".

პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რო­ბი­თა და ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლო­ბით და­ა­ჯილ­დო­ე­ბულ ქალ­წუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ე­რი ჟან­რის მუ­სი­კას მო­უს­მი­ნონ. მთა­ვა­რია, რა ემო­ცი­ებ­სა და მო­გო­ნე­ბებ­ზე აღუძ­რავთ სიმ­ღე­რა. აი, თა­ნა­მედ­რო­ვე სიმ­ღე­რებს გა­ურ­ბი­ან და ამ­ბო­ბენ, რომ ისი­ნი უბ­რა­ლოდ არ ეს­მით.

ბუ­ნე­ბით ეს­თე­ტი სას­წო­რე­ბი მუ­სი­კას, რო­გორც ხე­ლოვ­ნე­ბას საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლად აღიქ­ვა­მენ. მუ­სი­კა­ლუ­რად ისი­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭე­ბენ ჰარ­მო­ნი­ულ კომ­პო­ზი­ცი­ებს, ირ­ჩე­ვენ ძი­რი­თა­დად თა­ნა­მედ­რო­ვე მუ­სი­კას. აგ­რეთ­ვე, ჯაზს, ხალ­ხურს, კლა­სი­კურს.

მო­რი­ე­ლე­ბი არი­ან მა­მა­ცი ლი­დე­რე­ბი, მგრძნო­ბი­ა­რე და ემო­ცი­უ­რე­ბი. მძი­მე და სევ­დი­ა­ნი კომ­პო­ზი­ცი­ე­ბის მოს­მე­ნი­სას ფიქ­რო­ბენ მა­რა­დი­ულ­ზე, ცხოვ­რე­ბის აზ­რზე. თუმ­ცა, ენერ­გი­უ­ლი მუ­სი­კის მოს­მე­ნა­ზეც არ ამ­ბო­ბენ უარს, რაც აქ­ტი­უ­რი მოქ­მე­დე­ბის­კენ უბიძ­გებთ.

ოპ­ტი­მის­ტი მშვილ­დო­სა­ნი - ყვე­ლა­ფე­რი ახა­ლის, უნი­კა­ლუ­რი­სა და ორი­გი­ნა­ლუ­რის მიმ­დევ­რია. ისი­ნი ირ­ჩე­ვენ თა­ნა­მედ­რო­ვე მუ­სი­კას, როკ­სა და ელექტრო­ნი­კას შემ­თხვე­ვი­სა და გან­წყო­ბის მი­ხედ­ვით. მათ­თვის მუ­სი­კის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­თხოვ­ნა დი­ნა­მი­კა და ენერ­გი­უ­ლო­ბაა.

თხის რქე­ბი პა­ტივს სცე­მენ ყვე­ლა­ფერს ძველ და მრა­ვა­ლი თა­ო­ბის მიერ აღი­ა­რე­ბულს, ამი­ტომ უნდა მო­უს­მი­ნონ კლა­სი­კას, ფოლკ-როკს, ასე­ვე წარ­სუ­ლის სუ­პერ­ჰი­ტებს.

მერ­წყუ­ლე­ბი ტი­პუ­რი მუ­სი­კა­ლუ­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რე­ბი არი­ან. ეს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი თავს ავან­გარ­დის თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბად თვლი­ან. მათ­თვის სა­სურ­ვე­ლი სტი­ლი ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მუ­სი­კაა.

ნე­ბის­ყო­ფი­თა და კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ინ­ტუ­ი­ცი­ით გა­მორ­ჩე­ულ­მა თევ­ზებ­მა რა­ღაც უჩ­ვე­უ­ლოს, ჯა­დოს­ნურს უნდა მო­უს­მი­ნონ. უჩ­ვე­უ­ლო მუ­სი­კას შე­უძ­ლია თევ­ზებ­ში შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ენერ­გი­ის გაღ­ვი­ძე­ბა. თუმ­ცა, ახალ­საც არ ერი­დე­ბი­ან და გან­სა­კუთ­რე­ბულ პა­ტივს სცე­მენ თა­ნა­მედ­რო­ვე მუ­სი­კას.
318
1 წლ, 2 თ წინ