პირველი-7 დეკემბრის ფინანსური კალენდარი

და­ი­ცა­ვით მთვა­რის კა­ლენ­დრის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი, რათა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მო­აგ­ვა­როთ; ას­ტრო­ლო­გის რჩე­ვა და­გეხ­მა­რე­ბათ, კარგ დღე­ებ­ში გა­ა­ფორ­მოთ კრე­დი­ტი, შე­ი­ძი­ნოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი და და­იც­ვათ თავი ფი­ნან­სუ­რი ზა­რა­ლის­გან.

პირ­ვე­ლი დე­კემ­ბე­რი, მზარ­დი მთვა­რე თევ­ზებ­შია

5 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც სიმდიდრესა და ფუფუნებაში ცხოვრობს

თი­ლის­მე­ბი და ამუ­ლე­ტე­ბი

ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქვე­ბის სამ­კა­უ­ლე­ბი

აკ­ვა­რი­უ­მი და თევ­ზე­ბი

აბა­ზა­ნის მა­რი­ლი

სა­ხა­ტა­ვი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბი

ქოთ­ნის მცე­ნა­რე­ე­ბი

სარ­კე.

2-4 დე­კემ­ბე­რი, მზარ­დი მთვა­რე ვერ­ძშია

ამ დღე­ებ­ში შეს­ყიდ­ვე­ბი ხდე­ბა იმ­პულ­სუ­რად, უყოყ­მა­ნოდ, მაგ­რამ შემ­დგომ­ში შე­იძ­ლე­ბა შე­ნა­ძე­ნით იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი დარ­ჩეთ. მა­ღა­ზი­ა­ში წას­ვლი­სას ნუ იჩ­ქა­რებთ ფულ­თან გან­შო­რე­ბას.

დღეს შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ:

სა­ჩუქ­რე­ბი მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის

მან­ქა­ნის აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი

საჭ­რე­ლი და ხერ­ხის ხელ­სა­წყო­ე­ბი

კარ­ვე­ბი და ჩარ­და­ხე­ბი

ზურგჩან­თე­ბი და თერ­მო­ჩან­თე­ბი

სამ­ზა­რე­უ­ლოს და­ნე­ბი, სა­წერ და­ნე­ბი და სა­კო­ლექ­ციო და­ნე­ბი.

5-6 დე­კემ­ბე­რი, მზარ­დი მთვა­რე კუ­რო­შია

ამ დღე­ებ­ში მთვა­რე მფარ­ვე­ლობს ფი­ნან­სურ და­ნა­ზოგს. მომ­გე­ბი­ა­ნი იქ­ნე­ბა შემ­ნახ­ვე­ლი ან­გა­რი­შე­ბის გახ­სნა. თუმ­ცა, შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ ავე­ჯი, ტექ­ნი­კა და ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქსო­ვი­ლის (ბეწ­ვი, ტყა­ვი) ტან­საც­მე­ლი, ჩან­თა და ფეხ­საც­მე­ლი. აგ­რეთ­ვე:

სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა სამ­ზა­რე­უ­ლოს­თვის: მიქ­სე­რი, ბოსტნე­უ­ლის საჭ­რე­ლი, ყა­ვის საფ­ქვა­ვი, ელექტრო ქვა­ბი

წყლის გა­მა­ცხე­ლე­ბე­ლი

სა­პარ­სე­ბი და თმის საკ­რე­ჭი

ტექ­ნი­კა ტან­საც­მლის მოვ­ლის­თვის

სა­პა­რიკ­მა­ხე­რო და კოს­მე­ტი­კუ­რი ნივ­თე­ბი.

პარ­ფი­უ­მე­რია

სამ­კა­უ­ლე­ბი

შარ­ფე­ბი და ხელ­თათ­მა­ნე­ბი

ავე­ჯი და ინ­ვენ­ტა­რი ბა­ღის­თვის

ამ დღე­ებ­ში შე­ძე­ნი­ლი ნაძ­ვის ხე გამ­ძლე იქ­ნე­ბა და დიდ­ხანს გა­გა­ხა­რებთ თა­ვი­სი იე­რით.

7 დე­კემ­ბე­რი, მზარ­დი მთვა­რე ტყუპ­შია

ფუ­ლა­დი ან­გა­რიშს­წო­რე­ბე­ბი და გა­და­რი­ცხვე­ბი უფრო სწრა­ფად ხდე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო დღეა ან­გა­რი­შე­ბის გა­სახ­სნე­ლად, პლას­ტი­კუ­რი ბა­რა­თე­ბის გა­სა­ცე­მად, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნი­კი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის შე­სა­ძე­ნად.

დღეს შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ:

ტე­ლე­ფო­ნე­ბი, სმარ­ტფო­ნე­ბი

კომ­პი­უ­ტე­რე­ბი, ლეპ­ტო­პე­ბი

ტე­ლე­ვი­ზო­რე­ბი და პლაზ­მუ­რი პა­ნე­ლე­ბი

აუ­დიო აპა­რა­ტუ­რა

სა­ო­ფი­სე ტექ­ნი­კა

სა­ბავ­შვო რო­ბო­ტის სა­თა­მა­შო­ე­ბი

აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი ტე­ლე­ფო­ნე­ბი­სა და კომ­პი­უ­ტე­რე­ბის­თვის

რო­უ­ტე­რი

სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი

წიგ­ნე­ბი, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თა­მა­შე­ბი.ფი­ნან­სურ კე­თილ­დღე­ო­ბას გი­სურ­ვებთ!
346
1 წლ, 2 თ წინ