5 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც 2022 წლის ბოლომდე დაუვიწყარ სიყვარულს შეხვდება

ახალ წლამ­დე სულ ცოტა დრო რჩე­ბა, მაგ­რამ ზო­დი­ა­ქოს ეს 5 ნი­შა­ნი ჯა­დოს­ნურ დღე­სას­წა­ულს და­წყვი­ლე­ბუ­ლი შეხ­ვდე­ბა.

კურო
მო­ემ­ზა­დეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რის­თვის; იყა­ვით მზად ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­წყე­ბად და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლის­თვის. თუ წარ­სულ­ში არ გა­გი­მარ­თლათ, არ ნიშ­ნავს, რომ ხელი უნდა ჩა­იქ­ნი­ოთ და ცხოვ­რე­ბა მარ­ტომ გა­აგ­რძე­ლოთ. სამ­ყა­რო ისეთ სიყ­ვა­რულს გიგ­ზავ­ნით, რო­გორ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით.

სას­წო­რი
დე­კემ­ბრის და­სა­წყის­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რა და­უ­ვი­წყარ სიყ­ვა­რულ­ში გა­და­იზ­რდე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ამ ადა­მი­ანს იც­ნობთ კი­დეც, მაგ­რამ ახლა სულ სხვა თვა­ლით შე­ხე­დავთ. ეს იქ­ნე­ბა ის ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მელ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. თქვე­ნი მე­წყვი­ლე იუ­მო­რის გრძნო­ბი­თაც იქ­ნე­ბა და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი სი­ურპრი­ზე­ბი­თაც გა­გა­ნე­ბივ­რებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი
რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ონ­ლა­ი­ნაც და რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში. მთა­ვა­რია, თა­ვად მო­ინ­დო­მოთ, რომ გვერ­დით საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი გყავ­დეთ. ნუ გა­ე­კი­დე­ბით ყო­ფილს, წარ­სულ­ში და­ტო­ვეთ ეგ ურ­თი­ერ­თო­ბა და ახა­ლი გრძნო­ბე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ იმედ­გაც­რუ­ე­ბა არ გე­ლო­დე­ბათ.

თხის რქა
წლის ბოლო ის დროა, როცა თქვენ­ნა­ირ­მა შრო­მის­მოყ­ვა­რემ საქ­მე­ე­ბი უნდა და­ას­რუ­ლოს და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად მო­ემ­ზა­დოს. თხის რქე­ბო, გი­ლო­ცავთ, ვარ­სკვლა­ვე­ბი რო­მან­ტი­კულ სი­ურპრიზს გიმ­ზა­დე­ბენ. ხში­რად გა­ი­ღი­მეთ და რაც მთა­ვა­რია, გა­უ­ღეთ გუ­ლის კარი სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს და ნუ იქ­ნე­ბით მის მი­მართ კრი­ტი­კუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი.

მერ­წყუ­ლი
ვინ თქვა, რომ მერ­წყუ­ლებ­მა სიყ­ვა­რუ­ლი არ იცი­ან?.. სხვა­თა შო­რის, მერ­წყუ­ლი ყვე­ლა­ზე მე­გობ­რუ­ლი ნი­შა­ნია და სწო­რედ მე­გობ­რო­ბით და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­და­გეზ­რდე­ბათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­ში. თქვენ ექ­სცენ­ტრი­კუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ხართ, რი­თაც იპყრობთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას და იმ ადა­მი­ან­საც და­ა­ინ­ტე­რე­სებთ, ვინც გა­გა­ბედ­ნი­ე­რებთ და ვის­თან ერ­თა­დაც და­უ­ვი­წყა­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
320
1 წლ, 2 თ წინ