რომელ ქვეყანაში უნდა ცხოვრობდეთ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

აქვს, თა­ვი­სი პრობ­ლე­მე­ბით, ხა­სი­ა­თი­თა და თა­ვი­სი ბე­დით. ისე რო­გორც ყვე­ლა ადა­მი­ანს, ქვეყ­ნებ­საც აქვთ თა­ვი­ან­თი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. რო­მე­ლი ქვე­ყა­ნა უფ­როა თქვე­ნი?

ვერ­ძი
ვერ­ძე­ბი საკ­მა­ოდ კარ­გად იგ­რძნო­ბენ თავს ამე­რი­კა­ში, რუ­სე­თის სამ­ხრეთ ნა­წილ­ში, პა­ლეს­ტი­ნა­ში, თურ­ქეთ­ში, მექ­სი­კა­ში, ურუგ­ვა­ი­ში, კუ­ბა­სა და აფ­რი­კა­ში.

კურო
კუ­რო­ე­ბის­თვის კომ­ფორ­ტულ ქვეყ­ნე­ბად ით­ვლე­ბა ია­პო­ნია, შვე­ი­ცა­რია, ეს­ტო­ნე­თი, ფი­ნე­თი, ტი­ბე­ტი და ავ­სტრა­ლია.

ტყუ­პი
ტყუ­პი­სათ­ვის რე­კო­მენ­დი­რერ­ბუ­ლია იმოგ­ზა­უ­რონ ან პერ­სპექ­ტი­ვა­ში გა­და­ად­გილ­დნენ შემ­დეგ ქვეყ­ნებ­ში: სა­ბერ­ძნე­თი, აშშ, ბელ­გია, იტა­ლია, სომ­ხე­თი, კო­რეა, არაბ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ემი­რა­ტე­ბი, სინ­გა­პუ­რი და მა­და­გას­კა­რი.

კირჩხი­ბი
კირჩხი­ბი­სათ­ვის სა­უ­კე­თე­სო ქვეყ­ნე­ბად ით­ვლე­ბა: ინ­დო­ე­თი, ჰო­ლან­დია, და­ნია, უზ­ბე­კე­თი, კა­ნა­და, ახა­ლი ზე­ლან­დია, პა­რაგ­ვაი და შოტ­ლან­დია.

ლომი
ლო­მის ქვეყ­ნე­ბია ეს­პა­ნე­თი - საფ­რან­გე­თი, ასე­ვე - ჩე­ხე­თი, უნ­გრე­თი, პო­ლო­ნე­თი, იტა­ლია, ირა­ნი და ბრა­ზი­ლია, ეს უკა­ნას­კნელ­ნი კომ­ფორ­ტუ­ლი იქ­ნე­ბა მშვილ­დოს­ნე­ბი­სა და ვერ­ძე­ბი­სათ­ვის. მათ­თვის ასე­ვე კარ­გია ია­პო­ნია და შვე­ი­ცა­რია, სა­სურ­ვე­ლია თუ მო­ი­ნა­ხუ­ლე­ბენ ბალ­ტი­ის­პი­რა ქვეყ­ნებს, გერ­მა­ნი­ა­სა და ჩე­ხეთს, ბე­ლო­რუსს, ვი­ეტ­ნამს და კა­ნა­რის კუნ­ძუ­ლებს.
ქალ­წუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს შე­ე­სა­ბა­მე­ბათ გერ­მა­ნია, ინ­გლი­სი, შვე­დე­თი და შვე­ი­ცა­რია. ასე­ვე ავ­სტრია, ია­პო­ნია და ჩი­ნე­თი.

სას­წო­რი
სას­წო­რი­სათ­ვის მფარ­ველ ქვეყ­ნე­ბად მო­ი­აზ­რე­ბა: საფ­რან­გე­თი, ჩი­ნე­თი, ავ­სტრია, სი­რია, ბირ­მა და სა­უ­დის არა­ბე­თი.

მო­რი­ე­ლი
მო­რი­ე­ლი­სათ­ვის სა­სურ­ველ ქვეყ­ნე­ბი­დან ით­ვლე­ბა: თურ­ქე­თი, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, კუბა, ის­ლან­დია, ალ­ჟი­რი, კამ­ბო­ჯა, ეგ­ვიპ­ტე, მა­რო­კო და ტუ­ნი­სი, ამ ქვეყ­ნებ­ში ასე­ვე კარ­გად იგ­რძნო­ბენ თავს კირჩხი­ბე­ბი, ქალ­წუ­ლე­ბი, თხის რქე­ბი და თევ­ზე­ბი.

მშვილ­დო­სა­ნი
მშვილ­დოს­ნის ქვეყ­ნე­ბია: კვიპ­რო­სი, პო­ლო­ნე­თი, ახა­ლი ზე­ლან­დია, ავ­სტრა­ლია, საფ­რან­გე­თი, ბრა­ზი­ლია, სა­ქარ­თვე­ლო, პორ­ტუ­გა­ლია, ჩი­ნე­თი და არ­გენ­ტი­ნა, ასე­ვე უნ­გრე­თი.

თხის რქა
ამ ნიშ­ნი­სათ­ვის უპირ­ვე­ლე­სი ქვე­ყა­ნა გერ­მა­ნი­აა, ოღონდ ამ ქვეყ­ნის მხო­ლოდ და­სავ­ლე­თი, ანუ არა ბა­ვა­რია და ყო­ფი­ლი გე­დე­ე­რი. ასე­ვე ორი­ვე კო­რეა და მონ­ღო­ლე­თი, ირ­ლან­დი­ა­სა და ის­რა­ელ­ში ისი­ნი თავს იგ­რძნო­ბენ ისე, რო­გორც სა­კუ­თარ სახ­ლში.

მერ­წყუ­ლი
მერ­წყუ­ლე­ბი მუ­დამ რა­ღაც ახალს ეძე­ბენ, მათ ძა­ლი­ან არ უყ­ვართ მარ­ტო­ო­ბა და მოს­წონთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია ისე­თი ქვეყ­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: ია­პო­ნია, ფი­ნე­თი, კა­ნა­და, შვე­დე­თი, არ­გენ­ტი­ნა, ჩილე, პერუ და რუ­სე­თის ჩრდი­ლო და ევ­რო­პუ­ლი ნა­წი­ლი. ამ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე თავს კარ­გად იგ­რძნო­ბენ სას­წო­რე­ბი, ტყუ­პი და ვერ­ძე­ბი.

თევ­ზე­ბი
იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ თევ­ზე­ბი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნა­ტუ­რაა, მათ­თვის სა­სურ­ველ ქვეყ­ნებს წარ­მო­ად­გენს სი­ცი­ლი­ის კო­ლამ­ბია, საფ­რან­გე­თის ნორ­მან­დია, ინ­დო­ნე­ზია და ოკე­ა­ნის ქვეყ­ნე­ბი, ასე­ვე - რუ­მი­ნე­თი, პა­ლეს­ტი­ნა, ვე­ნე­სუ­ე­ლა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
426
1 წლ, 3 თ წინ