ყველაზე მამაკაცური, ძლიერი და ჭკვიანი მამაკაცების სამეული ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ძლი­ე­რი, აქ­ტი­უ­რი, თა­მა­მი მამ­რე­ბით იხიბ­ლე­ბი­ან. მოკ­ლედ, ყვე­ლა ქალი და­ე­ძებს პრინცს. ჰოდა, რო­გორ გა­ვარ­კვი­ოთ ხში­რად ჩვე­ნი ახა­ლი ნაც­ნო­ბი მა­მა­კა­ცი რე­ა­ლუ­რად არის ბუ­ნე­ბით ვაჟ­კა­ცუ­რი, დიდსუ­ლო­ვა­ნი და რა­ინ­დუ­ლი, თუ უბ­რა­ლოდ თა­მა­შობს ამ ყვე­ლა­ფერს ჩვე­ნი გუ­ლის მარ­ტი­ვად მო­სა­გე­ბად? სას­წრა­ფოდ უნდა და­ვად­გი­ნოთ მისი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და შემ­დგომ ამის ქვე­მოთ მოყ­ვა­ნილ სიას გა­და­ვავ­ლოთ თვა­ლი.

ვერ­ძი - პლა­ნე­ტა მარ­სი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს მარ­თავს, ვერძ მა­მა­კაცს ნამ­დვი­ლი მა­ჩოს ხა­სი­ათს ანი­ჭებს. იგი ძლი­ე­რია (რო­გორც მო­რა­ლუ­რად, ისე ფი­ზი­კუ­რად), ცოტა უხე­ში, პირ­და­პი­რი, ენერ­გი­უ­ლი და გუ­ლა­დი. თუკი ასეთ მა­მა­კაცს მო­ე­წო­ნეთ, რო­გორც ჭეშ­მა­რიტ მამრს შე­ე­ფე­რე­ბა იგი გა­სა­ქანს არ მოგ­ცემთ მა­ნამ სა­ნამ ყვე­ლა შანსს არ მი­ი­ღებს თქვე­ნი გუ­ლის მო­სა­გე­ბად.

ლომი - მზე ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ანი­ჭებს ამ ადა­მი­ანს დიდსუ­ლოვ­ნე­ბას, მე­ფურ მა­ნე­რებს, სი­ა­მა­ყეს, გრა­ცი­ო­ზუ­ლო­ბა­სა და გა­მოკ­ვე­თილ, არის­ტოკ­რა­ტი­ულ მა­ნე­რებს. ლომი მა­მა­კა­ცი ყო­ველ­თვის იპოვ­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას ინ­ტე­რე­სის ობი­ექტს ქალს თავ­ბრუ და­ახ­ვი­ოს და თავი შე­აყ­ვა­როს. ამას­თან ერ­თად, იგი მა­მა­ცი და უში­შა­რია მა­შინ, როცა ნამ­დვი­ლი ხი­ფა­თია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, რის ხარ­ჯზეც და­მე­თან­ხმე­ბით, მას მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი ქა­ლის გუ­ლის მო­გე­ბა.

მო­რი­ე­ლი - ერთი შე­ხედ­ვით პირ­ქუ­ში, უე­მო­ციო, სი­ტყვა­ძუნ­წი და ცივი მო­რი­ე­ლი ში­ნა­გა­ნად მძაფ­რი ემო­ცი­ე­ბი­თაა სავ­სე. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კაცს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მაგ­ნე­ტიზ­მი, სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მი და ჰიპ­ნო­ზის უნა­რი გა­აჩ­ნია. ამი­ტომ, ქა­ლე­ბი მას ისე ეხ­ვე­ვი­ან თავს რო­გორც ფუტკრე­ბი ყვა­ვილს. მო­რი­ე­ლი, რო­გო­რიც არ უნდა იყოს მისი ვი­ზუ­ა­ლი ყო­ველ­თვის მო­ნა­ხავს გზას სა­სურ­ვე­ლი ქა­ლის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად. იგი თავ­ზე­ხე­ლა­ღე­ბუ­ლი, რის­კი­ა­ნი და ძლი­ე­რი ნე­ბის­ყო­ფის ადა­მი­ა­ნია. ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლი ქა­ლის ხელ­ში ჩა­საგ­დე­ბად არა­ვი­თარ გმი­რო­ბა­ზე არ და­ი­ხევს უკან.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
415
1 წლ, 8 თ წინ