ზოდიაქოს ნიშნების სამი ყველაზე მომხიბვლელი თვისება

ხა­სი­ათ­ში და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბი. ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია გა­ვარ­კვი­ოთ, თუ რა სა­ხის მომ­ხიბ­ვლე­ლი თვი­სე­ბე­ბი აქვს ადა­მი­ანს, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც იგი თავს აწო­ნებს სხვებს.

ვერ­ძი - სი­მა­მა­ცით, ბრძო­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბი­თა და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბით გვხიბ­ლავს.

კურო - სი­დინ­ჯით, გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლო­ბი­თა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბით.

ტყუ­პი - მრა­ვალ­მხრი­ვო­ბით, კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბი­თა და სის­ხარ­ტი­თაა მიმ­ზიდ­ვე­ლი.

კირჩხი­ბი - მზრუნ­ვე­ლო­ბით, კარ­გი ინ­ტუ­ი­ცი­ი­თა და თა­ნამ­გრძნო­ბი ხა­სი­ა­თით გა­მო­რი­ჩე­ვა.

ლომი - დიდსუ­ლოვ­ნე­ბით, სი­ა­მა­ყი­თა და სა­კუ­თა­რი ღირ­სე­ბის შეგ­რძნე­ბი­თაა მომ­ხიბ­ვლე­ლი.

ქალ­წუ­ლი - მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლო­ბით, პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის დიდი გრძნო­ბი­თა და პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რო­ბი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი.

სას­წო­რი - მშვი­დო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბით, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბი­თა და სით­ბოს გა­მო­ხატ­ვის ნი­ჭი­თაა მომ­ხიბ­ვლე­ლი.

მო­რი­ე­ლი - ნე­ბის­ყო­ფის სიმ­ტკი­ცით, პრინ­ცი­პუ­ლო­ბი­თა და გამ­ძლე­ო­ბით აღაფრ­თო­ვა­ნებს გარ­შე­მო მყო­ფებს.

მშვილ­დო­სა­ნი - გუ­ლუხ­ვო­ბით, მე­გობ­რუ­ლო­ბი­თა და ოპ­ტი­მიზ­მით ხიბ­ლავს სხვებს.

თხის რქა - ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცით, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლო­ბი­თა და შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბი­თაა მი­სა­ბა­ძი.

მერ­წყუ­ლი - ორი­გი­ნა­ლუ­რი აზ­როვ­ნე­ბით, ჰუ­მა­ნიზ­მით, ადა­მი­ა­ნე­ბი­სად­მი მე­გობ­რუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი­თაა მომ­ხიბ­ვლე­ლი.

თევ­ზე­ბი - თა­ნაგ­რძნო­ბის უნა­რით, ეგო­იზ­მის არ­ქო­ნი­თა და ქველ­მოქ­მე­დე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
353
1 წლ, 4 თ წინ