ბედნიერიების რეცეპტი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

არ­სე­ბო­ბენ სხვა­დას­ხვა ტი­პის ადა­მი­ა­ნე­ბი. ვი­ღა­ცას თუ ჭიქა ლუდი აბედ­ნი­ე­რებს, სხვის­თვის შე­საძ­ლე­ბე­ლია ბოლო მო­დე­ლის "როლს-რო­ი­სი" იყოს ცოტა სა­ი­მი­სოდ, რომ თავი ბედ­ნი­ე­რად იგ­რძნოს. პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი სხვა­დას­ხვა გვაქვს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, ამი­ტომ ზუს­ტად უნდა იცო­დეთ, რა ანი­ჭებს ბედ­ნი­ე­რე­ბას კონ­კრე­ტუ­ლად თქვენს ნი­შანს:

ვერძს - ლი­დე­რის პო­ზი­ცია და ახალ-ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი აბედ­ნი­ე­რებს.

კუ­როს - ფი­ნან­სუ­რად სტა­ბი­ლუ­რი ხვა­ლინ­დე­ლი დღე და მშვი­დი ატ­მოს­ფე­რო.

ტყუპს - სა­ინ­ტე­რე­სო სამ­სა­ხუ­რი და ახალ-ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი.

კირჩხიბს - ფუ­ლის შოვ­ნა და ოჯა­ხის წევ­რე­ბის კარ­გად ყოფ­ნა.

ლომს - დი­რექ­ტო­რის სკა­მი და სხვებ­ზე უფ­რო­სო­ბა.

ქალ­წულს - და­გეგ­მი­ლი მო­მა­ვა­ლი და სი­სუფ­თა­ვე მის გარ­შე­მო.

სას­წორს - ტკბი­ლე­უ­ლი, ჩა­ხუ­ტე­ბა და მის მი­მართ გა­მო­ხა­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნუ­რი სით­ბო.

მო­რი­ელს - ძა­ლა­უფ­ლე­ბა სხვებ­ზე და ბრძო­ლის პრო­ცე­სი სა­სურ­ვე­ლი მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად.

მშვილ­დო­სანს - მოგ­ზა­უ­რო­ბა და ბევ­რი მე­გობ­რე­ბი.

თხის რქას - კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა და სო­ლი­დუ­რი სტა­ტუ­სი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

მერ­წყულს - ორი­გი­ნა­ლუ­რი გარ­თო­ბა, ექ­სტრი­მი და სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი.

თევ­ზებს - გუ­ლი­თა­დი სა­უბ­რე­ბი ჭიქა ჩა­ის­თან ერ­თად, ხე­ლოვ­ნე­ბა და პო­ე­ზია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
396
1 წლ, 4 თ წინ