ზოდიაქოს სამი ყველაზე პირდაპირი ნიშანი

ნაკ­ლია თუ ღირ­სე­ბა? ვი­ღა­ცას იქ­ნებ "ვა­ზე­ლი­ნო­ბა" ეა­მე­ბა და ტკბი­ლი ტყუ­ი­ლი ურ­ჩევ­ნია მწა­რე, მაგ­რამ სა­ჭი­რო სი­მარ­თლეს. მოკ­ლედ, დღეს იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­ზე მო­გიყ­ვე­ბით, რო­მელ­თა­გა­ნაც ყო­ველ­თვის მო­ის­მენთ სა­კუ­თარ თავ­ზე სი­მარ­თლეს. ზოგ­ჯერ იქ­ნებ მწა­რეს, მაგ­რამ და­მე­თან­ხმე­ბით, სა­ჭი­როს და მნიშ­ვნე­ლო­ვანს.

ვერ­ძი - თუ ამ ადა­მი­ანს რჩე­ვას კი­თხავთ, მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში გა­მოთ­ქვამს აზრს თქვენ­ზე. ვერ­ძე­ბი, რო­გორც წესი, სხვის საქ­მე­ში უცე­რე­მო­ნი­ოდ არა­სო­დეს "ეკ­ვე­ხე­ბი­ან". სა­მა­გი­ე­როდ, მზად იყა­ვით შე­უ­ლა­მა­ზე­ბე­ლი და ხის­ტი აზ­რის მო­სას­მე­ნად.

მო­რი­ე­ლი - რო­გორც წესი, მის­გან რჩე­ვის მი­ღე­ბა და მით უმე­ტეს, წა­ხა­ლი­სე­ბა­ზე ფიქ­რი უტო­პი­უ­რი რა­მაა. მო­რი­ე­ლი მხო­ლოდ მათ­ზე ხარ­ჯავს დრო­სა და ენერ­გი­ას, ვინც რე­ა­ლუ­რად უღირს რა­მედ. ამი­ტომ თუ თქვენ მის­თვის ნე­იტ­რა­ლუ­რი პი­როვ­ნე­ბა ხართ, უბ­რა­ლოდ და მარ­ტი­ვად დუ­მი­ლით აგივ­ლით გვერდს - "ჯან­და­ბამ­დე გზა გქო­ნი­ათ". სა­მა­გი­ე­როდ, თუკი მისი გჯე­რათ, იგი ყო­ველ­თვის მოგ­ცემთ ფა­სე­ულ რჩე­ვას და შე­ნიშ­ვნებს. მოკ­ლედ, თუ ბრიყ­ვი გი­წო­დათ, იცო­დეთ, ასეც არის, ხოლო თუ ის გი­თხრათ, რომ არც ისე ცუდი ხართ ე.ი. გე­ნი­ო­სი ხართ.

მშვილ­დო­სა­ნი - პირ­და­პი­რო­ბა და სა­კუ­თარ ენა­ზე მუხ­რუ­ჭე­ბის და­ჭე­რის უუ­ნა­რო­ბა ალ­ბათ მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­თა ყვე­ლა­ზე დიდი ნაკ­ლია. ამ ადა­მი­ა­ნებს, რო­გორც წესი, არა­სო­დეს ეხერ­ხე­ბათ სა­კუ­თა­რი გულ­წრფე­ლი ემო­ცი­ე­ბის და­მალ­ვა. შე­სა­ბა­მი­სად, მშვი­ლოდსა­ნი მა­ში­ნაც კი მოგ­ცემთ რჩე­ვას, თა­ნაც და­ჟი­ნე­ბით, თუკი თქვენ ამას არც კი ითხოვთ მის­გან. იგი ყო­ველ­თვის შე­უ­ლა­მა­ზებ­ლად გად­მო­გი­ლა­გებთ სი­მარ­თლეს სა­კუ­თარ თავ­ზე, თუმ­ცა ამით თქვენ­თვის განა ცუდი უნდა, პი­რი­ქით - ნამ­დვი­ლი მე­გობ­რო­ბა ხომ ის არის, მე­გო­ბარს და­ეხ­მა­რო სა­კუ­თა­რი ნაკ­ლის გა­მოს­წო­რე­ბა­ში. ჰოდა, ისიც გუ­ლი­თა­დად გეხ­მა­რე­ბათ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
498
1 წლ, 4 თ წინ