გამორჩეულად იღბლიანები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

და მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის მი­მართ, ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი გა­აჩ­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, ზო­გი­ერ­თის­თვის თუ ჭიქა ნა­ხევ­რად სავ­სეა (ოპ­ტი­მის­ტი), ვი­ღა­ცის­თვის ის ნა­ხევ­რად ცა­რი­ე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს (პე­სი­მის­ტი) ან შე­საძ­ლოა სუ­ლაც ვერ ხე­დავ­დეს მა­ვა­ნი ჭი­ქა­ში წყალს (მე­ლან­ქო­ლი­კი). ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ იღ­ბა­ლი და გა­მარ­თლე­ბა ჩვე­ნი ში­ნა­გა­ნი გან­წყო­ბი­დან და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე­ობს სამ­ყა­როს მი­მართ... შე­სა­ბა­მი­სად, არ­სე­ბო­ბენ ყვე­ლა­ზე ქუდ­ბე­დი­ა­ნი (ოპ­ტი­მის­ტი),ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი... მო­დით, გა­დავ­ხე­დოთ სიას:

მშვილ­დო­სა­ნი – 98% - ოპ­ტი­მიზ­მის "მა­მაა", მშვილ­დო­სა­ნი ყო­ველ­თვის სავ­სეა რწმე­ნით იმი­სა, რომ ხვა­ლინ­დე­ლი დღე დღე­ვან­დელ­ზე უკე­თე­სი ექ­ნე­ბა.

ვერ­ძი – 85% - მებ­რძო­ლის ხა­სი­ა­თი და მუდ­მი­ვი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის სურ­ვი­ლი აძ­ლევს ვერძს და­უ­ღა­ლა­ვი ოპ­ტი­მის­ტის თვი­სე­ბებს. ვერ­ძი არა­სო­დეს კარ­გავს ნა­თე­ლი მო­მავ­ლის იმედს იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, როცა წა­გე­ბა გარ­და­უ­ვა­ლი ხდე­ბა.

ტყუ­პი – 78% - ორ­სა­ხო­ვა­ნი და ცვა­ლე­ბა­დი ტყუ­პი, ცხოვ­რე­ბას ყო­ველ­თვის აღიქ­ვამს რო­გორც სა­ინ­ტე­რე­სო, აზარ­ტულ თა­მაშს. ამი­ტომ ტრა­გე­დი­ას არა­სო­დეს ქმნის, თუკი არ უმარ­თლებს ხოლ­მე. მისი მსუ­ბუ­ქი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ცხოვ­რე­ბის მი­მართ ნამ­დვი­ლად მი­სა­ბა­ძია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
529
1 წლ, 6 თ წინ