ზოდიაქოს TOP სამი ყველაზე მატყუარა და მანიპულატორი მამაკაცი

ცხოვ­რე­ბა­ში ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სცე­ნა­რით ვი­თარ­დე­ბა. ამი­ტომ ერ­თის­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლი პარტნი­ო­რი, ვი­ღაც სხვის­თვის შე­საძ­ლოა ცხოვ­რე­ბის აღ­მო­ჩე­ნად იქ­ცეს. ყვე­ლა­ფე­რი კი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია პი­რა­დი ჰო­როს­კო­პე­ბის თავ­სე­ბა­დო­ბა­ზე. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ არ­სე­ბო­ბენ კონ­კრე­ტულ ნი­შან­ზე და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი, ვი­საც ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ხში­რად აქვს პრობ­ლე­მე­ბი ქა­ლებ­თან და რო­გორც წესი, ასე­თი კაცი არა­ერ­თი გა­ტე­ხი­ლი გუ­ლის ავ­ტო­რია...

ტყუ­პი - გა­ო­რე­ბუ­ლი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ხა­სი­ა­თი აქვს. ამას­თან ერ­თად მალე სწყინ­დე­ბა ერთი პარტნი­ო­რი და არც ოჯა­ხუ­რი რუ­ტი­ნაა მის­თვის მი­სა­ღე­ბი. თა­ნაც, ენა სა­ოც­რად უჭ­რის და ქა­ლებს თავს იო­ლად, პირ­ვე­ლი­ვე პა­ე­მან­ზე აყ­ვა­რებს. თუმ­ცა, თა­ვი­სი და­ნა­პი­რე­ბის 20%-საც კი არ არ­სუ­ლებს არა­სო­დეს. მის­თვის მარ­ტი­ვია ორ­მა­გი რო­მა­ნე­ბის წა­მო­წყე­ბაც. ასე­ვე ცხოვ­რე­ბა ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია ფლირ­ტის გა­რე­შე.

მშვილ­დო­სა­ნი - ზო­დი­ა­ქოს ცნო­ბი­ლი "კა­ზა­ნო­ვაა". რო­გორც წესი, ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კა­ცებს ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე არა­ერ­თი რო­მა­ნი და ქორ­წი­ნე­ბა აქვთ. მშვილ­დოს­ნე­ბი იდე­ა­ლის­ტე­ბი არი­ან, ამი­ტომ მარ­ტი­ვად შე­იძ­ლე­ბა შე­უყ­ვარ­დეთ ვინ­მე და ამ დროს გუ­ლით სჯე­რათ, რომ ეს ვი­ღაც მის­თვის ერ­თა­დერ­თი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლია. თუმ­ცა ეს რწმე­ნა, სულ მალე ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ რე­ა­ლო­ბას ეჯა­ხე­ბა და მშვილ­დო­სა­ნი სინ­დი­სის ქენ­ჯნის გა­რე­შე იწყებს ხოლ­მე, ახა­ლი და უფრო იდე­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რის ძი­ე­ბას.

მერ­წყუ­ლი - ყვე­ლა­ზე ექ­სცენ­ტრი­კუ­ლი, არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უზო­მოდ მოყ­ვა­რუ­ლი მა­მა­კა­ცია. მერ­წყულს რომ და­ქორ­წი­ნე­ბა აი­ძუ­ლოს, ქალს გა­სა­ო­ცა­რი მოთ­მი­ნე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი, ვერ იტა­ნენ ვე­რა­ნა­ი­რი სა­ხის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა­სა და შე­ზღუდ­ვებს. ამი­ტომ თუკი პარტნი­ო­რის­გან ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მო­მენ­ტი ან მე­სა­კუთ­რუ­ლი გრძნო­ბე­ბი და­ფიქ­სირ­და, უკან­მო­უ­ხე­და­ვად ტო­ვე­ბენ მას და ეძე­ბენ გა­ცი­ლე­ბით უფრო ლო­ი­ა­ლურ მე­წყვი­ლეს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
423
1 წლ, 4 თ წინ