რაში შეუძლია ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშანს ჩვენი დახმარება

თქვე­ნი მო­ტი­ვა­ტო­რი კონ­კრე­ტულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­ნურ­ჩევ­ლად ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­სა. თუმ­ცა თე­მა­ტი­კა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სწო­რად იქ­ნეს შერ­ჩე­უ­ლი. თუკი თქვენ კუ­როს სთხოვთ დი­ე­ტის დაც­ვა­ში ხელი შე­გი­წყოთ ან მით უმე­ტეს აგ­ყვეთ რაღა თქმა უნდა მცდარ საქ­ცი­ელს სჩა­დი­ხართ.

ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნი­შანს სა­კუ­თა­რიი პლუ­სი და მი­ნუ­სი გა­აჩ­ნია. ამი­ტომ თუკი ას­ტრო­ლო­გია იცით შეს­ძლებთ ნე­ბის­მი­ე­რი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ან­თან მო­ნა­ხოთ სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი და რაც მთა­ვა­რია ეს ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბის ამა თუ იმ ეტაპ­ზე თქვენს დამ­ხმა­რედ აქ­ცი­ოთ.

მაშ ასე, თუკი სა­ჩხუბ­რად მი­დი­ხართ გა­ი­ყო­ლეთ ვერ­ძი

თუ ქე­იფს აპი­რებთ, აუ­ცი­ლებ­ლად და­უ­ძა­ხეთ კუ­როს (მან იცის ზუს­ტად სად რა გემ­რი­ე­ლო­ბას ამ­ზა­დე­ბენ იდე­ა­ლუ­რად).

თუ ხა­სი­ა­თის გა­მო­კე­თე­ბა გინ­დათ, და­უ­რე­კეთ ტყუპს (ოღონდ ორი ვა­რი­ან­ტია, ტე­ლე­ფონს ან უპა­სუ­ხებს ან - არა). მაგ­რამ თუ და­უ­კავ­შირ­დით ყველ­გან წა­მოგ­ყვე­ბათ.

თუკი ოჯა­ხუ­რი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გე­სა­ჭი­რო­ე­ბათ კირჩხიბ­ზე უკეთ თავს "სახ­ლში" ვე­რა­ვინ გაგ­რძნო­ბი­ნებთ.

თუკი სა­ზო­გა­ო­დე­ბა­ში თა­ვის მო­წო­ნე­ბა გინ­დათ გა­ი­ყო­ლეთ ლომი (რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა რო­მე­ლი­მე სეგ­მენ­ტის "სე­ლებ­რი­თი").

თუკი თავ­ში, ცხოვ­რე­ბა­ში და საქ­მე­ებ­ში ქა­ო­სი გაქვთ, ქალ­წულ­ზე უკე­თე­სად ვე­რა­ვინ და­გა­ლა­გე­ბი­ნებთ ამ ქა­ოსს.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ვერ არ­ჩევთ შე­სა­ფე­რის სტილს და სა­მოსს, "ექ­სპერ­ტი" სას­წო­რი "გა­მო­ი­ძა­ხეთ".

თუკი სა­ი­მე­დო ზურ­გის დაც­ვა და მე­სა­ი­დუმ­ლე გჭირ­დე­ბათ, მო­რი­ე­ლის მეტს ვე­რა­ვის ენ­დო­ბით (სიკ­ვდი­ლის მუ­ქა­რი­თაც ვე­რა­ფერს ათ­ქმე­ვი­ნე­ბენ თქვენ­ზე).

თუკი მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში "თა­ნა­მე­ი­ნა­ხე" გე­სა­ჭი­რო­ე­ბათ მშვილ­დო­სან­ზე უკე­თეს კომ­პა­ნი­ას ვე­რა­ვინ გა­გი­წევთ.

თუკი ერ­თგუ­ლი მე­გო­ბა­რი და საქ­მე­ში თა­ნა­მო­აზ­რე გჭირ­დე­ბათ, აქ თხის რქა შე­უც­ვლე­ლია.

მერ­წყუ­ლის იმე­დი შე­გიძ­ლი­ათ გქონ­დეთ მა­ში­ნაც კი თუ ყვე­ლა­ზე უტო­პი­უ­რი იდე­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას აპი­რებთ ცხოვ­რე­ბა­ში.

და­ბო­ლოს, თუ თვლით, რომ მთელ­მა ქვე­ყა­ნამ ზურ­გი გაქ­ცი­ათ - მი­ა­კი­თხეთ თევ­ზებს, ის თქვენ­თან ერ­თად იტი­რებს და არა­სო­დეს განგსჯით, არა­სო­დეს!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
355
1 წლ, 4 თ წინ