2023 წლის სასიყვარულო ასტროპროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს ელო­დე­ბა. ზო­გი­ერთს და­უ­ვი­წყა­რი რო­მა­ნის ელის, ზოგს - ფლირ­ტი, ზოგ­საც ცხოვ­რე­ბის ბრძნუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი. გირ­ჩევთ, კარ­გად გა­ერ­კვეთ თი­თო­ე­ულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, რათა არ გა­ირ­თუ­ლოთ ცხოვ­რე­ბა და მი­ი­ღოთ მეტი პო­ზი­ტი­ვი. რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, მათ შო­რის ყო­ფი­ლებ­თა­ნაც, გა­ზა­ფხულ­ზე გე­ლო­დე­ბათ. თი­თო­ე­უ­ლი გა­და­ეშ­ვე­ბით ემო­ცი­ე­ბი­სა და გრძნო­ბე­ბის ის­ტო­რი­ებ­ში, თუმ­ცა, გა­აზ­რე­ბუ­ლად მოქ­მე­დე­ბა ყვე­ლას­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

იან­ვარ-ივ­ნის­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი იმა­ტებს მარ­ტო­ხე­ლე­ბის და და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­შიც, ვი­საც ცვლი­ლე­ბე­ბის სურ­ვი­ლი აქვს. მეტი დი­ნა­მი­კუ­რო­ბა და ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნა წლის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან ჯო­ბია. აგ­ვის­ტო­სა და სექ­ტემ­ბერ­ში გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბით უნდა მი­ი­ღოთ. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი მთელ თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ზე იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას. ოქ­ტომ­ბრი­დან დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით და­წყე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბი და­უ­ვი­წყა­რი იქ­ნე­ბა, იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლი თქვე­ნი მე­უღ­ლე არ გახ­დე­ბა.

ახლა კი გა­ე­ცა­ნით პროგ­ნოზს თქვე­ნი მზი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით:

ვერ­ძი
რაზე ოც­ნე­ბობს შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი? რომ მის გრძნო­ბე­ბი და­ფას­დეს, სიყ­ვა­რუ­ლი ცალ­მხრი­ვი არ იყოს და პარტნი­ორ­მაც გრძნო­ბა­ზე გრძნო­ბით გი­პა­სუ­ხოთ. სწო­რედ ეს გსურთ თქვენ, მაგ­რამ მხო­ლოდ ბუ­ნე­ბა­ში მზი­ა­ნი დღე­ე­ბი არაა ურ­თი­ერ­თო­ბა­შიც ხში­რად იქ­ნე­ბა კონ­ფლიქ­ტე­ბი და ცხა­რე კა­მა­თი. ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, რომ ემო­ცი­ებს აყო­ლი­ლი მარ­ტო არ დარ­ჩეთ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ცდუ­ნე­ბას ვერ გა­უძ­ლოთ და რო­მა­ნი და­ო­ჯა­ხე­ბულ ადა­მი­ან­თან გა­ა­ბათ. თუმ­ცა, მერე ნუ იწუ­წუ­ნებთ, რომ გა­მო­გი­ყე­ნეს და თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბი არაფ­რად მი­იჩ­ნი­ეს. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში ვნე­ბე­ბი ბო­ბოქ­რობს. დამ­შვი­დე­ბა გმარ­თებთ, სა­ნამ მე­უღ­ლეს რა­მეს ეტყვით. ხში­რად უნდა და­უთ­მოთ და გა­უ­ღი­მოთ. ხში­რად ჩარ­თეთ გო­ნე­ბა, მხო­ლოდ ფეთ­ქე­ბად იმ­პულ­სებს ნუ აჰ­ყვე­ბით. ხში­რად მო­უ­წყვეთ პა­ემ­ნე­ბი, რო­მან­ტი­კუ­ლი სი­ურპრი­ზე­ბი. ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბა 2023 წელს მშო­ბე­ლი გახ­დე­ბა. მშვი­დად უნდა გა­ნი­ხი­ლოთ სა­ყიდ­ლე­ბი­სა და ბავ­შვე­ბის აღ­ზრდის სა­კი­თხე­ბი. უფრო მე­ტიც, მეტი დრო და­უთ­მეთ ბავ­შვებს, მათი აღ­ზრდი­სა და სწავ­ლის სა­კი­თხებს. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­ად­გი­ნეთ იმ ადა­მი­ა­ნის პორ­ტრე­ტი, ვინც ღირ­სე­ულ ად­გილს და­ი­კა­ვებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და რაც მთა­ვა­რია, გა­აქ­ტი­ურ­დით. სა­უ­კე­თე­სო წე­ლია ნიშ­ნო­ბი­სა და ქორ­წი­ნე­ბის­თვის.

კურო
მარ­ტო­ხე­ლე­ბი გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, რომ და­წყვილ­დეთ, და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის­თვის კი მთა­ვა­რი ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა იქ­ნე­ბა. თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა, და­გი­ცავთ პრობ­ლე­მე­ბი­სა და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის­გან. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი უკვე იან­ვარ­ში მიხ­ვდე­ბით, რომ მოგ­წყინ­დათ მარ­ტო­ო­ბა და გვერ­დით სა­ი­მე­დო ადა­მი­ა­ნი გჭირ­დე­ბათ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რო­მა­ნი გა­ა­ბათ მე­გო­ბარ­თან ან ადა­მი­ან­თან, ვი­საც დიდი ხა­ნია იც­ნობთ, ახ­ლობ­ლობთ. თქვენ­თვის მთა­ვა­რია, რომ კავ­ში­რი იყოს სა­ი­მე­დო და ხან­გრძლი­ვი, იყოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი, და თუ ასე­თი ვა­რი­ან­ტი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, უარი არ თქვათ. არის კი­დევ ერთი მო­მენ­ტი, რომ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი გა­იც­ნოთ მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნეთ ცხოვ­რე­ბა რო­მან­ტი­კით. და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, იმოგ­ზა­უ­რეთ, ერ­თად მო­ამ­ზა­დეთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი კერ­ძე­ბი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბიც შე­თან­ხმე­ბუ­ლად მო­აგ­ვა­რეთ. არ გირ­ჩევთ მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის დრა­მა­ტუ­ლად აღ­ქმას. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ერ­თად და­ი­წყოთ ბიზ­ნე­სი ან ჩა­ერ­თოთ სა­ერ­თო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

ტყუ­პი
შე­გეც­ვლე­ბათ შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი, წარ­მოდ­გე­ნა სიყ­ვა­რულ­ზეც, რო­მან­ტიკ­ზეც, თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა­ზეც. მიხ­ვდე­ბით, რომ მე­ტად უნდა და­ა­ფა­სოთ სა­კუ­თა­რი თავი, ინ­ტე­რე­სე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ქა­რაფ­შუ­ტულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს სე­რი­ო­ზუ­ლი ამ­ჯო­ბი­ნოს. არ გირ­ჩევთ ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნის გა­ჩა­ღე­ბას, უმ­ჯო­ბე­სია, არ და­უ­ახ­ლოვ­დეთ ადა­მი­ანს, სა­ნამ კარ­გად არ გა­იც­ნობთ. სე­რი­ო­ზუ­ლი რო­მა­ნის და­წყე­ბა შე­მოდ­გო­მა­ზე გე­ლო­დე­ბათ, მა­ნამ­დე კი ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რო­გო­რი პარტნი­ო­რი გსურთ გვერ­დით და თა­ვა­დაც იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, ეცა­დეთ, გა­მო­ას­წო­როთ ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც არ მოგ­წონთ სა­კუ­თარ თავ­ში ან რის გა­მოც და­გენგრათ ძვე­ლი კავ­ში­რე­ბი. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და ამ შემ­თხვე­ვა­ში მხო­ლოდ სა­კუ­თარ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე ნუ იფიქ­რებთ, ან­გა­რი­ში გა­უ­წი­ეთ პარტნი­ო­რის გრძნო­ბებს, მო­საზ­რე­ბებს. და­წყვი­ლე­ბულბ­მა შე­იძ­ლე­ბა იკა­მა­თოთ ფუ­ლის გამო; გახ­ში­რე­ბუ­ლი კა­მა­თი კი ჩა­აქ­რობს რო­მან­ტი­კი­სა და ვნე­ბის ცე­ცხლს. იფიქ­რეთ ამა­ზე, ფუ­ლით ყვე­ლა­ფერს ვერ იყი­დით. თუ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს არ და­უთ­მობთ, ერ­თად დიდ­ხანს ვერ გა­ჩერ­დე­ბით.

კირჩხი­ბი
თუ ყვე­ლას ენ­დო­ბით, იმედ­გაც­რუ­ე­ბის მეტს ვე­რა­ფერს მი­ი­ღებთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სიმ­შვი­დე იმ შემ­თხვე­ვა­ში და­ი­სად­გუ­რებს, თუ ინ­ტუ­ი­ცი­ა­საც ენ­დო­ბით და გა­აზ­რე­ბუ­ლა­დაც იმოქ­მე­დებთ. იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე და მხო­ლოდ ახ­ლობ­ლებ­ზე, ყვე­ლა­ზე გა­და­ყო­ლი­ლი ნუ ხართ. ის­წავ­ლეთ ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­მორ­ჩე­ვა მათი თქვენ­და­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით. ჯერ ნა­ხეთ ისი­ნი რო­გორ გექ­ცე­ვი­ან და მერე იზ­რუ­ნეთ მათ­ზე. ნუ და­წყვილ­დე­ბით ადა­მი­ან­თან, ვინც თქვენ­გან მხო­ლოდ სარ­გე­ბელს ეძებს, და­ი­ტან­ჯე­ბით. უფრო მე­ტიც, სის­ხლით ნა­თე­სა­ვებ­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა ბო­რო­ტად ისარ­გებ­ლონ თქვე­ნი კე­თი­ლი გუ­ლით. თუ არ­სე­ბულ პარტნი­ორ­თან და­შო­რე­ბა გა­და­წყვი­ტეთ, არ გირ­ჩევთ უს­წრა­ფე­სად ახა­ლი რო­მა­ნის გაბ­მას. ჯერ და­ფიქ­რდით, გა­ი­აზ­რეთ არ­სე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი და მერე გა­და­წყვი­ტეთ, რო­გო­რი ადა­მი­ა­ნი გჭირ­დე­ბათ გვერ­დით. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის­თვის მე­ტად სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა წლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად შეძ­ლებთ დიდი ხნის გეგ­მის, მიზ­ნის რე­ა­ლი­ზე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლებს დე­კემ­ბერ­ში მო­გე­ცე­მათ სა­სურ­ველ ადა­მი­ან­თან და­წყვი­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მაგ­რამ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რა­ზეც ზე­ვით ვწერ­დი. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, გა­ი­ცა­ნით თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჭკვი­ან, გა­მოც­დილ, გულ­კე­თილ და ზრდი­ლო­ბი­ან ადა­მი­ა­ნებს.

ლომი
ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო თა­ვი­სით მოგ­ვარ­დე­ბა. აი, პი­რად ცხოვ­რე­ბას კი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ. თო­რემ საქ­მე­ებს გა­და­ყო­ლი­ლი რო­ბოტს და­ემ­სგავ­სე­ბით. ვე­ნე­რა ხში­რად გა­გა­ნე­ბივ­რებთ რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბით, ფლირ­ტით. თუ კავ­ში­რი უი­მე­დო იქ­ნე­ბა, ეცა­დეთ, გა­ა­ნა­ლი­ზოთ მომ­ხდა­რი და ღირ­სე­უ­ლად გა­მოხ­ვი­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ, რომ გაქ­რა ვნე­ბა, ჰარ­მო­ნია. თა­ვი­სით არა­ფე­რი გა­მოს­წორ­დე­ბა და იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. მშვი­დად და­ე­ლა­პა­რა­კეთ, გა­ნი­ხი­ლეთ სა­ჭირ­ბო­რო­ტო თე­მე­ბი, ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლებს ფლირ­ტი, რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბი გე­ლო­დე­ბათ, მაგ­რამ თუ თა­ვად არ მო­ინ­დო­მებთ, არა­ფე­რი შე­იც­ვლე­ბა. ამას­თან, არც კი გირ­ჩევთ შე­უ­ფე­რე­ბელ კან­დი­დატ­თან და­წყვი­ლე­ბას. წლის ბო­ლოს უფრო არის შან­სი, რომ სა­სურ­ველ ადა­მი­ანს შეხ­ვდეთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ზო­გი­ერ­თმა ყო­ფილ­თან გა­ნა­ახ­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა.

ქალ­წუ­ლი
პრაქ­ტი­კუ­ლი და ან­გა­რი­ში­ა­ნი იყა­ვით მუ­შა­ო­ბი­სას, პი­რად გრძნო­ბებ­ში კი ემო­ცი­ე­ბით იმოქ­მე­დეთ. ნუ ხართ ზედ­მე­ტად ცივი იმ ადა­მი­ან­თან, ვი­საც თქვენ მი­მართ რო­მან­ტი­კუ­ლი გრძნო­ბე­ბი გა­აჩ­ნია. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­ინ­ტერ­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ, მაგ­რამ ურ­თი­ერ­თო­ბა გან­ვი­თარ­დე­ბა თუ არა, მხო­ლოდ თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბის დათ­ბო­ბა­ზე. არ გირ­ჩევთ კავ­ში­რის გა­წყვე­ტას, უმ­ჯო­ბე­სია, შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, იზ­რუ­ნოთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლო­ბი­სა და ვნე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე. კი­დევ ერთი მი­ნიშ­ნე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბულ ქალ­წუ­ლებს, არ გირ­ჩევთ სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბა­ში უცხო­ე­ბის ჩა­რე­ვას, ნუ გა­ამ­ხელთ პი­რად ცხოვ­რე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ სწავ­ლის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის დროს.

სას­წო­რი
სტრე­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია და გან­შო­რე­ბე­ბი იკ­ლებს. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი მზრუნ­ვე­ლო­ბით აგავ­სებთ და სიმ­შვი­დეს მო­ი­პო­ვებთ. გვერ­დით ყო­ველ­თვის გე­ყო­ლე­ბათ ადა­მი­ა­ნი, ვისი ნდო­ბაც შე­იძ­ლე­ბა, ვის გვერ­დი­თაც სუ­ლი­ერ კომ­ფორ­ტს იგ­რძნობთ. ნუ იქ­ნე­ბით ზედ­მე­ტად მომ­თხოვ­ნი და პრე­ტენ­ზი­უ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ. თქვენ სა­უ­კე­თე­სო და­იმ­სა­ხუ­რეთ იმი­ტომ, რომ ასე­თი ხართ. ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მარ­თაც იყა­ვით ლო­ი­ა­ლუ­რი, დამთმო­ბი და უპ­რე­ტენ­ზიო. მეტი სიბ­რძნე გა­მო­ავ­ლი­ნეთ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და­დე­ბი­თი პერ­სო­ნის სა­ხე­ლი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა მე­ტად მო­ინ­დო­მეთ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. მას ნუ­რა­ვის შე­ა­და­რებთ, ის თქვე­ნი ერ­თდერ­თი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი უნდა გახ­დეს. სამ­სა­ხუ­რი­დან სახ­ლში უნდა მორ­ბო­დეთ, სა­დაც სიმ­ყუდ­რო­ვე და სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო გე­ლო­დე­ბათ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ჩა­ხუ­ტე­ბე­ბი და კოც­ნე­ბი. უქ­მე­ე­ბი ერ­თად, იდი­ლი­უ­რად გა­ა­ტა­რეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის შან­სი ივ­ლის-დე­კემ­ბერ­ში გეძ­ლე­ვათ. ნუ ეძებთ ადა­მი­ან­ში უარ­ყო­ფითს, ნუ წუ­წუ­ნებთ წვრილ­მა­ნებ­ზე.

მო­რი­ე­ლი
სა­კუ­თარ თავს პრობ­ლე­მებს რომ თა­ვად უქ­მნით ამას უკვე მიხ­ვდით, თუ ჯერ ვერა? იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი კავ­ში­რის შექ­მნა­ზე და არა ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა­სა და მე­სა­კუთ­რე­ო­ბა­ზე. რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის შან­სი იან­ვრი­დან გეძ­ლე­ვათ და გა­აქ­ტი­ურ­დით. ნუ ეძებთ იდე­ა­ლურ პარტნი­ორს, ასე­თი ბუ­ნე­ბა­ში არ არ­სე­ბობს, ეძე­ბეთ ისე­თი, ვინც თქვენ რთულ ხა­სი­ათს აი­ტანს. აგ­რეთ­ვე, არ გირ­ჩევთ ახა­ლი პარტნი­ო­რის ყო­ფილ­თან შე­და­რე­ბას. და­ხუ­რეთ ყვე­ლა წარ­სუ­ლის კარი, და­ი­ვი­წყეთ ყო­ფი­ლე­ბი. ახლა ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა უნდა და­ი­წყოთ. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ყვე­ლა ცუდი და თქვენ­თვის შე­უ­ფე­რე­ბე­ლია, მარ­ტო­ო­ბას ვერ­სად გა­ექ­ცე­ვით. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს გრძნო­ბე­ბი და­უმ­ტკი­ცეთ ქცე­ვით, სა­ჩუქ­რე­ბით. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­საც იმა­ვეს გირ­ჩევთ და კი­დევ, მო­ეშ­ვით უსა­ფუძ­ვლო ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას. უს­მი­ნეთ სა­კუ­თარ გუ­ლის­ხმას და რა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ჭო­რებს. თუ დიდი ხნის და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი ხართ, გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნეთ ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა, მო­ი­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი უქ­მე­ე­ბი, თაფ­ლო­ბის თვე.

მშვილ­დო­სა­ნი
2023 წელი სუ­ლი­ერ სიმ­შვი­დეს მო­გი­ტანთ. მო­გე­მა­ტებთ თვითრწმე­ნა და შეძ­ლებთ სა­სურ­ვე­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მთე­ლი 12 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­სი­ა­მონ­ვო სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. გირ­ჩევთ, აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი და სიმ­შვი­დე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე; საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ლი­დე­რო­ბა კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ და თუ ადა­მი­ა­ნი ნამ­დვი­ლად მო­გე­წო­ნე­ბათ, მო­უ­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი სი­ურპრი­ზე­ბი. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბიც ნუ მო­აკ­ლებთ მე­უღ­ლეს მზრუნ­ვე­ლო­ბა­სა და სა­ჩუქ­რებს. გა­ზა­ფხულ­ზე შან­სი მო­გე­ცე­მათ, შე­ი­ძი­ნოთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა, და­ი­წყოთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი ბუ­დის ერ­თად აშე­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. უნდა გა­ი­ზარ­დოთ, მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა აი­ღოთ პარტნი­ორ­ზე, სა­კუ­თარ ქმე­დე­ბა­ზე. თუ დიდი ხანი ფიქ­რობ­დით მწვა­ლებ­ლუ­რი კავ­ში­რის გა­წყვე­ტას, ეს სა­უ­კე­თე­სო წე­ლია. იყა­ვით ღირ­სე­უ­ლი, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე, მო­მა­ვალ­ში უკე­თე­სი ცხოვ­რე­ბა გე­ლო­დე­ბათ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, კავ­ში­რი გა­წყვი­ტოთ ნა­თე­სავ­თა­ნაც, ან უახ­ლო­ეს მე­გო­ბარ­თან. და ბოლო რჩე­ვა, რო­გორც წესი, თქვე­ნი სახ­ლი ყო­ველ­თვის ყვე­ლას­თვის ღიაა, მაგ­რამ ეცა­დეთ, წელს მხო­ლოდ ღირ­სე­ულ ადა­მი­ა­ნებს გა­უ­ღოთ კარი.

თხის რქა
თქვე­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტი კა­რი­ე­რა, სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბია. მაგ­რამ 2023 წელს ყვე­ლა­ფე­რი შე­იც­ვლე­ბა და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წყო­ბაც პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი გახ­დე­ბა. მი­მო­ი­ხე­დეთ, შე­იძ­ლე­ბა, თქვენ გვერ­დით არის ადა­მი­ა­ნი, ვის­თან ერ­თა­დაც ცხოვ­რე­ბის გა­ტა­რე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ყვე­ლა­ფე­რი იქ­ნე­ბა მშვი­დი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი, თუ პარტნი­ორ­თან ერ­თად გა­და­წყვეტთ სა­ჭირ­ბო­რო­ტო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ და­ო­ჯა­ხე­ბას ან შვი­ლის გა­ჩე­ნას აპ­რებთ. ერ­თად იმოგ­ზა­უ­რეთ, ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ჰობი და დღე­ში ათ­ჯერ მა­ინც ჩა­ე­ხუ­ტეთ და აკო­ცეთ. ნუ და­დარ­დი­ან­დე­ბით, თუ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რი ბედ­ნი­ე­რე­ბას აღარ გა­ნი­ჭებთ. ეცა­დეთ, რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ის, რაც გაქვთ, მაგ­რამ თუ ამ ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით გა­ჩე­რე­ბა აუ­ტა­ნე­ლია, და­შორ­დით. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს მი­ღე­ბა ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყის­ში გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ. ნუ ეძებთ სტა­ტუ­სი­ან პარტნი­ორს, უბ­რა­ლო ადა­მი­ა­ნიც შე­იძ­ლე­ბა იდე­ა­ლუ­რი იყოს. მთა­ვა­რია, მას­თან გა­კავ­ში­რებ­დეთ გრძნო­ბე­ბი, ვნე­ბა, რო­მან­ტი­კა.

მერ­წყუ­ლი
თით­ქოს და­ი­ღა­ლეთ ყო­ველ­დღი­უ­რი რუ­ტი­ნის­გან და ახალ შვე­ბას რო­მან­ტიკ­სა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში ჰპო­ვებთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან; მათ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო და მიმ­ზიდ­ვე­ლი გახ­დე­ბით. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში პო­ზი­ტი­ურ ცვლი­ლე­ბებს უკვე იან­ვრი­დან იგ­რძნობთ და უკვე ივ­ნის­ში და­წყვილ­დე­ბით. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რო­მა­ნი კო­ლე­გასთნ, საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან გა­ა­ბათ ან ადა­მი­ან­თან, ვის­თა­ნაც, სა­ერ­თო საქ­მე, ინ­ტე­რე­სი გა­კავ­ში­რებთ. ფლირ­ტიც კი შე­იძ­ლე­ბა ღრმა და ვნე­ბი­ან რო­მან­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. გრძნო­ბე­ბის და­მალ­ვას ვერ შეძ­ლებთ. მუ­დამ მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ სით­ბოს გა­მო­ხატ­ვა, კოც­ნა და ჩა­ხუ­ტე­ბა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა ერ­თად მო­ამ­ზა­დეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ვახ­შა­მი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ მე­უღ­ლე სი­ურპრი­ზე­ბით, კომ­პლი­მენ­ტე­ბით. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ გრძნო­ბე­ბის გა­მო­ხატ­ვა, მი­ე­ცით თავს ბედ­ნი­ე­რე­ბის უფ­ლე­ბა.

თევ­ზე­ბი
და­ი­ვი­წყეთ ილუ­ზი­ე­ბი, ფიქ­რებ­ში ფრე­ნა და რე­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი მო­ძებ­ნეთ. რე­ა­ლუ­რად შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა. წარ­სულ­მა უსი­ა­მოვ­ნო რო­მა­ნებ­მა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ტრავ­მაც მო­გა­ყე­ნათ, მაგ­რამ ბევ­რიც გას­წავ­ლათ, ამი­ტომ, ახლა ათი ყური და თვა­ლი უნდა გა­მო­ი­ბათ, რომ აღა­რა­ვინ შეძ­ლოს თქვენ­თვის გუ­ლის ტკე­ნა. მი­ზანს მი­აღ­წევთ მა­შინ, როცა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით, რო­გო­რი პარტნი­ო­რი გსურთ გვერ­დით, ვის გვერ­დით იქ­ნე­ბით ბედ­ნი­ე­რი, მაგ­რამ მხო­ლოდ რე­ა­ლუ­რი მიზ­ნე­ბი და­ი­სა­ხეთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე. გა­იხ­სე­ნეთ ძვე­ლი ინ­ტე­რე­სი, საქ­მე, ჰობი, რაც ადრე სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებ­დათ. ივ­ნის­ში შე­იძ­ლე­ბა და­უ­ახ­ლოვ­დეთ ადა­მი­ანს, ვი­საც ადრე მე­გობ­რად მი­იჩ­ნევ­დით, და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა მო­ინ­დო­მეთ, რომ ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი და სი­ურპრი­ზე­ბით აღ­სავ­სე გა­ხა­დოთ, ცხოვ­რე­ბა კი - ბედ­ნი­ე­რი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი.
ავტორი: რუსა გელაშვილი

წყარო: ambebi.ge/astrology/
394
1 წლ, 6 თ წინ