ზოდიაქოს ყველაზე სახიფათო ნიშანი

რომ ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს გა­აჩ­ნია ხა­სი­ა­თის და­ფა­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი, ანუ სა­კუ­თა­რი ბუ­ნე­ბის "ცხო­ვე­ლუ­რი ნა­წი­ლი", რო­მელ­საც ყვე­ლა ასე თუ ისე აკონ­ტრო­ლებს. თუმ­ცა, აგ­რე­სი­ის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა­ში ზოგს ხელს მო­რა­ლი, ტემ­პე­რა­მენ­ტი ან აღ­ზრდის თე­მაც უშ­ლის ხელს. დღეს გვინ­და სა­ინ­ტე­რე­სო ექ­სპე­რი­მენ­ტის შე­სა­ხებ გი­ამ­ბოთ, რო­მე­ლიც ამე­რი­კელ­მა ას­ტრო­ლო­გებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს პე­ნი­ტენ­ცი­ა­ლუ­რი სის­ტე­მის ბი­ნად­რებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბით. მათ გა­მო­იკ­ვლი­ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ში­ში ტუ­სა­ღე­ბის ნა­წი­ლი, რათა და­ედ­გი­ნათ, თუ პრო­ცენ­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით იბა­დე­ბი­ან ყვე­ლა­ზე სა­ხი­ფა­თო ადა­მი­ა­ნე­ბი. შე­დე­გი მარ­თლაც მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნდა.

სი­სას­ტი­კი­სა და აგ­რე­სი­ის­კენ მიდ­რე­კილ ნიშ­ნებს შო­რის აღ­მოჩ­ნდნენ ვერ­ძის, ლო­მის, მშვილ­დოს­ნის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი. თუმ­ცა, მათ უფრო აფექ­ტის სტა­დი­ა­ში ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი გა­მო­არ­ჩევთ სხვე­ბის­გან.

გა­ცი­ლე­ბით უფრო გა­აზ­რე­ბუ­ლად არი­ან მიდ­რე­კილ­ნი სი­სას­ტი­კის ჩა­დე­ნის­კენ კუ­როს, თხის რქის, მო­რი­ე­ლის, მერ­წყუ­ლი­სა და ქალ­წუ­ლის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი პა­ტიმ­რე­ბი.

გა­რე­მო­ე­ბა­თა გავ­ლე­ნით ჩა­დი­ან და­ნა­შა­ულს ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­ნიც სას­წო­რის, კირჩხი­ბის და თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე მო­ევ­ლი­ნენ ქვე­ყა­ნას.

ხოლო გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­შიშ დამ­ნა­შა­ვე­ებს შო­რის ლი­დე­რო­ბის პა­ტი­ვი ერთი შე­ხედ­ვით უწყი­ნარ და არა­სე­რი­ო­ზუ­ლო­ბით გან­თქმულ ნი­შანს ერგო. ეს გახ­ლავთ ტყუ­პი. რო­გორც ას­ტრო­ლო­გებ­მა და­ად­გი­ნეს, ტყუ­პი გა­სა­ო­ცა­რი გამ­ჭრი­ა­ხო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და შე­სა­შუ­რი ოს­ტა­ტო­ბით გეგ­მავს ყვე­ლა­ზე სას­ტიკ და­ნა­შა­ულ­საც კი. ამას­თან ერ­თად, ის არ გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა სენ­სი­ტი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის რი­ცხვს, რის ხარ­ჯზეც არც სინ­დი­სის ქენ­ჯნით იკ­ლავს მა­ინ­ცდა­მა­ინც თავს და­პა­ტიმ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
397
1 წლ, 5 თ წინ