ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ბავშვის გაზრდა გაგიჭირდებათ ყველაზე მეტად

გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სი­ცელ­ქი­თა და მო­უს­ვენ­რო­ბით. თუმ­ცა ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, გან­სა­კუთ­რე­ბით ძნე­ლა­დაღ­საზ­რდე­ლი ბავ­შვე­ბი ძი­რი­თა­დად სამი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით იბა­დე­ბი­ან. ამი­ტომ თუკი ღმერ­თმა ზუს­ტად ამ სამი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი შვი­ლე­ბი გარ­გუ­ნათ - გი­ლო­ცავთ, მე­და­ლი გე­კუთ­ვნით მათი აღ­ზრდის­თვის. ხოლო თუ მხო­ლოდ ერთი მათ­გა­ნის სა­პა­ტიო მშობ­ლო­ბა გერ­გოთ წი­ლად შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბად და­ზა­რალ­დე­ბა თქვე­ნი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა. თუმ­ცა სირ­თუ­ლე­ებს მა­ინც უნდა ელო­დოთ, იმი­ტომ რომ ძნე­ლა­დაღ­საზ­რდელ­თა სა­მე­უ­ლის ნე­ბის­მი­ე­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ჩვი­ლო­ბის ასა­კი­დან ავ­ლენს პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებს.

ესე­ნია – ვერ­ძი, ლომი და მო­რი­ე­ლი . ვერ­ძე­ბი პირ­ვე­ლო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი, ამ­ბი­ცი­უ­რე­ბი, ხი­ფა­თი­ა­ნე­ბი და მო­უს­ვენ­რე­ბი არი­ან. ამას­თან ერ­თად, რამ­დენ­ჯე­რაც არ უნდა წა­ი­ტე­ხონ ცხვი­რი, მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ვე­რა­სო­დეს სწავ­ლობს ჭკუ­ას შეც­დო­მებ­ზე და მონ­დო­მე­ბით აგ­რძე­ლებს იგი­ვეს გა­მე­ო­რე­ბას.

ლო­მებს შე­და­რე­ბით მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლო­ბა გა­აჩ­ნი­ათ, მაგ­რამ სი­ცელ­ქე­ში თა­ნას­ტი­ქი­ელ ვერ­ძებს ღირ­სე­უ­ლად უმ­შვე­ნე­ბენ მხარს. ამი­ტომ, თუ ამ ორი ეგ­ზემპლა­რის ბედ­ნი­ე­რი მფლო­ბე­ლი ხართ ოჯახ­ში, ჩემ­თვის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­სა­გე­ბია, თქვე­ნი ქრო­ნი­კუ­ლი თა­ვის ტკი­ვი­ლის მი­ზე­ზე­ბი.

აი, რაც შე­ე­ხე­ბა მო­რი­ელს , იგი შე­და­რე­ბით მშვი­დი ჩანს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში და ერთი შე­ხედ­ვით გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი, დამ­ჯე­რი და სე­რი­ო­ზუ­ლი ბავ­შვის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს, თუმ­ცა ეს მხო­ლოდ ერთი შე­ხედ­ვით. იმი­ტომ რომ, ზუს­ტად მო­რი­ელს შე­უძ­ლია მშობ­ლე­ბი სა­კუ­თა­რი ხა­სი­ა­თის ექ­სტრე­მა­ლუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბით, უა­პე­ლა­ციო პრინ­ცი­პუ­ლო­ბი­თა და სი­ჯი­უ­ტით გა­ა­ო­ცოს პე­რი­ო­დუ­ლად. გარ­და ამი­სა, იგი სხვა­დას­ხვა სა­ხის ტრამ­ვებს და ფა­ტა­ლურ შემ­თხვე­ვებ­საც მაგ­ნი­ტი­ვით იზი­დავს. მოდი და ნუ გა­გი­ჭირ­დე­ბა ასე­თი ონა­ვა­რის დე­დო­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
463
1 წლ, 5 თ წინ