GOGATV

როდის უნდა შევიძინოთ ბინა ან გავარემონტოთ, ზოდიაქოს ნიშანზე დაყრდნობით

მოვ­ლე­ნა ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გარ­კვე­ულ კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბას ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, რა­საც პლა­ნე­ტე­ბის ტრან­ზი­ტუ­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბა უწყობს ხელს. ამი­ტო­მაც არის პე­რი­ო­დე­ბი, როცა ნე­გა­ტი­უ­რი ან პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხდე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, გროვ­დე­ბა პრობ­ლე­მე­ბი ან პი­რი­ქით და­უ­გეგ­მა­ვად ჩნდე­ბა მათ­გან თა­ვის დაღ­წე­ვის გზე­ბი.

კონ­კრე­ტუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თვის არ­სე­ბობს ზო­გა­დი ინ­სტრუქ­ცია სა­ი­მი­სოდ, თუ წე­ლი­წა­დის რო­მელ დროს აჯო­ბებს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა, გა­რე­მონ­ტე­ბა ან გა­და­კე­თე­ბა. ამის გა­მოთ­ვლა საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვად ხდე­ბა

თუ თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ვერ­ძია ივ­ნი­სი-ივ­ლი­სის პე­რი­ოდ­ში აჯო­ბებს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის სა­კი­თხე­ბით და­კავ­დეთ.

თუკი კურო ხართ, სა­სურ­ვე­ლია, სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბი ივ­ლი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ან აგ­ვის­ტოს 21 რი­ცხვამ­დე მო­აგ­ვა­როთ.

ტყუ­პის­თვის სა­ცხოვ­რებ­ლის პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა აგ­ვის­ტოს შუა რი­ცხვებ­სა და სექ­ტემ­ბრის ბო­ლოს აჯო­ბებს.

კირჩხიბ­მა სა­სურ­ვე­ლია ბინა სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში შე­იც­ვა­ლოს და თავი აა­რი­დოს ხან­გრძლივ­ვა­დი­ან ფი­ნან­სურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, რო­გო­რი­ცაა სა­ბან­კო კრე­დი­ტი ან იპო­თე­კა.

ლომს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა-გა­რე­მონ­ტე­ბის სა­კი­თხით ოქ­ტომ­ბერ-ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­კავ­დეს. ამ მხრივ ზო­მი­ე­რი რის­კის გა­მო­ჩე­ნაც სავ­სე­ბით გა­მარ­თლე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა.

ქალ­წულ­მა სა­ბი­ნაო სა­კი­თხი ნო­ემ­ბრის შუა რი­ცხვებ­სა და დე­კემ­ბრის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა მო­აგ­ვა­როს. გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გია კოს­მე­ტი­კუ­რი რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბა.

სას­წო­რის­თვის კი კარ­გი პე­რი­ო­დი უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით დე­კემ­ბრის ბო­ლო­დან იან­ვრის და­სა­წყი­სის რა­დი­უს­ში დგე­ბა.

მო­რი­ე­ლის­თვის კარ­გი დროა მსხვილ­ბი­უ­ჯე­ტი­ა­ნი შე­ნა­ძე­ნის­თვის თე­ბერ­ვალ-მარ­ტის პე­რი­ო­დი.

ხოლო მშვილ­დო­სა­ნი მომ­გე­ბი­ან სვლას გა­ა­კე­თებს თუ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პრობ­ლე­მას მარ­ტის შუა რი­ცხვე­ბი­დან, აპ­რი­ლის ბო­ლომ­დე გა­დაჭ­რის.

თხის რქამ ჯო­ბია აპ­რი­ლის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მა­ი­სის შუა რი­ცხვე­ბამ­დე მო­ი­ცა­დოს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა-რე­მონ­ტის­თვის.

ხოლო მერ­წყუ­ლის­თვის იდე­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა მა­ი­სის პირ­ვე­ლი დე­კა­და, ივ­ნი­სის შუა პე­რი­ო­დის ჩათ­ვლით.

და­ბო­ლოს, თევ­ზე­ბის­თვის კარ­გია ივ­ნი­სის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი ივ­ლი­სის 21 რი­ცხვამ­დე სა­ი­მი­სოდ, რომ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სა­კი­თხით და­კავ­დეს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
339
1 წლ, 3 თ წინ