TOP სამი ყველაზე რომანტიკული და მოსიყვარულე ზოდიაქოს ნიშანი

TOP-სა­მე­უ­ლით გა­ვა­ხა­რებთ და ამ­ჯე­რად ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა­ზე მო­სიყ­ვა­რუ­ლე, რო­მან­ტი­კულ და სენ­ტი­მენ­ტა­ლურ ნიშ­ნებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ. ალ­ბათ იტყვით სიყ­ვა­რუ­ლი ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია და რა სა­ჭი­როა მათ შო­რის ამ­გვა­რი დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბაო; გე­თან­ხმე­ბით, მაგ­რამ ხომ არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის­თვი­საც სიყ­ვა­რუ­ლის და პარტნი­ო­რის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა უბ­რა­ლოდ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. მა­შინ როცა, არის ხალ­ხი ვის ცხოვ­რე­ბა­შიც პი­რადს და სამ­სა­ხურს და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ად­გი­ლი უკა­ვია, ზოგს კი სა­ერ­თო­დაც მარ­ტო­ო­ბა მოს­წონს... მოკ­ლედ ასე, დღეს "ზო­დი­ა­ქოს ქრო­ნი­კულ ვა­ლენ­ტი­ნებ­ზე" ვსა­უბ­რობთ:

სიის სა­თა­ვე­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მო­ვაქ­ცი­ოთ რო­გორც ღირ­სე­უ­ლი და პა­ტივ­ცე­მუ­ლი თა­მა­და - ლომი. ლო­მე­ბი უზო­მოდ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და გულ­მხურ­ვა­ლე ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. სიყ­ვა­რუ­ლი ლო­მის­თვის ცხოვ­რე­ბის ელექ­სი­რი და უმ­თავ­რე­სი სტი­მუ­ლია. ამი­ტო­მაც გა­საკ­ვი­რი არაა რა­ტომ იც­ვლი­ან ლო­მე­ბი ხში­რად რამ­დე­ნი­მე პარტნი­ორს ან ოჯახს. თუ სიყ­ვა­რუ­ლი გა­ხუნ­და ან გაქ­რა, ლომი ახა­ლი, უფრო მხურ­ვა­ლე და რაც მთა­ვა­რია, უფრო მო­მა­ჯა­დო­ე­ბე­ლი გრძო­ბის სა­ძებ­ნე­ლად მი­ე­შუ­რე­ბა.

სას­წო­რი - რო­მან­ტი­კის და სი­ლა­მა­ზის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია. ის ყვე­ლა­ფერ­ში ჰარ­მო­ნი­ას და­ე­ძებს, სძულს კონ­ფლიქ­ტი და ჩხუ­ბი. ამი­ტომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­შიც მუდ­მი­ვად ცდი­ლობს "ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი" შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს და პარტნი­ორ­თან კა­მა­თის გა­რე­შე მო­ა­ხერ­ხოს ყო­ველ­თვის კომ­პრო­მი­სის პოვ­ნა. თუმ­ცა, თუ ასე ვერ ხერ­ხდე­ბა და მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი არ მო­დის დათ­მო­ბა­ზე, სას­წო­რი თავს ამ­გვარ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში დათ­რგუნ­ვი­ლად და უბე­დუ­რად ჩათ­ვლის. შე­სა­ბა­მი­სად, ეც­დე­ბა სხვა უფრო მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და თბი­ლი პარტნი­ო­რით ჩა­ა­ნაც­ვლოს ძვე­ლი კავ­ში­რე­ბი. ამი­ტომ ვინც მეტ სით­ბო­სა და ჰარ­მო­ნი­ას შეს­თა­ვა­ზებს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გუ­ლიც მის­კენ გა­უ­წევს ერ­თმნიშ­ვნე­ლოვ­ნად.

თევ­ზე­ბი - რბი­ლი, მე­ოც­ნე­ბე, სენ­სი­ტი­უ­რი და უზო­მოდ ემო­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნია , სიყ­ვა­რუ­ლი მის­თვის სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სუბსტან­ცი­აა, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც იგი მარ­ტი­ვად ახერ­ხებს ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ სირ­თუ­ლე­ებს თვა­ლი გა­უს­წო­როს. ამი­ტომ გვერ­დით მუდ­მი­ვად სჭირ­დე­ბა ემო­ცი­უ­რად და მო­რა­ლუ­რად მას­ზე ძლი­ე­რი პარტნი­ო­რი. თევ­ზი ხში­რად აი­დე­ა­ლებს სიყ­ვა­რუ­ლის ობი­ექტს ან თა­ვად სიყ­ვა­რუ­ლი უყ­ვარს და სა­კუ­თა­რი თავი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის ამ­პლუ­ა­ში. ამის გამო იგი და­ზღვე­უ­ლი არ არის იმე­დის გაც­რუ­ე­ბის­გან. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რე­ა­ლუ­რი სამ­ყა­რო, წარ­მო­სახ­ვით რე­ა­ლო­ბას ხში­რად არ ემ­თხვე­ვა. თევ­ზე­ბი კი მიდ­რე­კილ­ნი არი­ან წარ­მო­სახ­ვით რე­ა­ლო­ბას შე­ა­ფა­რონ ხოლ­მე თავი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
646
1 წლ, 10 თ წინ