რომელი სასმელი ხართ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტულ სას­მელ­თან ამა თუ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მსგავ­სე­ბაც, რაღა თქმა უნდა, ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში ხუმ­რო­ბის დიდი დო­ზაც ურე­ვია, მაგ­რამ სი­ცი­ლი რომ გემ­რი­ელ საკ­ვებ­თან და კარგ სას­მელ­თან ერ­თად სი­ცო­ცხლეს ახან­გრძლი­ვებს, ეს არ იცო­დით?

ვერ­ძი – პუნ­ში. ცე­ცხლმო­კი­დე­ბუ­ლი სას­მე­ლია, თუმ­ცა გა­რეგ­ნუ­ლი ეფექ­ტი ნუ შე­გა­ში­ნებთ – შიგ­თავ­სი და გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი, ერ­თობ მომ­ხიბ­ვლე­ლი აქვს.

კურო – ლუდი ხა­სი­ა­თიც ლუ­დი­ვით უბ­რა­ლო და ტრა­დი­ცი­უ­ლი. არ აღი­ა­რებს სნო­ბის­ტურ გა­მოხ­დო­მებს.

ტყუ­პი – შე­რი­და­ნი. ხა­სი­ა­თის ორი მხა­რე, სხვა­დას­ხვა "გემო" და "არო­მა­ტი", თუკი ამ ორი პო­ლა­რო­ბის სინ­თეზს ახერ­ხებს, მის­გან იდე­ა­ლუ­რი რამ გა­მო­დის.

კირჩხი­ბი – მარ­ტი­ნი ბი­ან­კო. ერთი შე­ხედ­ვით რბი­ლი, სა­სი­ა­მოვ­ნო და­სა­ლე­ვი (სა­კონ­ტაქ­ტო) მო­ჩანს. მაგ­რამ მისი არა­დო­ზი­რე­ბუ­ლი მი­ღე­ბა იწ­ვევს თა­ვის ტკი­ვილს მე­ო­რე დი­ლით

ლომი – შამ­პა­ნუ­რია, ოღონდ მისი ყვე­ლა­ზე უძ­ვირ­ფა­სე­სი სა­ხე­ო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი. ადა­მი­ა­ნი-დღე­სას­წა­უ­ლი.

ქალ­წუ­ლი – საკე. ბრინ­ჯის არა­ყი, რო­მე­ლიც ასე­ვე სამ­კურ­ნა­ლო თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. კერ­ძოდ – აქ­რობს არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო სუნს. მზად­დე­ბა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ით.

სას­წო­რი – მო­ჰი­ტო. საკ­მა­რი­სი გრა­დუ­სი აქვს, მაგ­რამ დო­ზი­რე­ბუ­ლად მი­ღე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ნერ­ვებ­საც ამ­შვი­დებს.

მო­რი­ე­ლი – ჯეკ დე­ნი­ელ­სი, ემო­ცი­ე­ბის და­სა­ო­კებ­ლად ან პი­რი­ქით, ექ­სტრი­მის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის.

მშვილ­დო­სა­ნი – არა­ყია. ყვე­ლას­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი, მი­სა­ღე­ბი და მე­გობ­რუ­ლი.

თხის რქა – კო­ნი­ა­კი. დაძ­ვე­ლე­ბა მას­ზე სა­უ­კე­თე­სოდ მოქ­მე­დებს. რაც უფრო ემა­ტე­ბა ასა­კი მით უფრო მომ­ხიბ­ვლე­ლი და სა­სურ­ვე­ლი ხდე­ბა.

მერ­წყუ­ლი – კოს­მო­პო­ლი­ტე­ნი. ზო­მი­ე­რად აქვს გრა­დუ­სი, გა­აჩ­ნია სა­სი­ა­მოვ­ნო გემო და მათ­რო­ბე­ლა თვი­სე­ბე­ბი.

თევ­ზე­ბი – გლინტვე­ი­ნი. მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ცივ ზამ­თარ­ში, სით­ბო­სა და სიმ­ყუდ­რო­ვის ასო­ცი­ა­ცი­ას გიქ­მნით. მხო­ლოდ თევ­ზებს შე­უძ­ლი­ათ ყვე­ლას­თვის გა­ი­მე­ტონ გუ­ლის სით­ბო.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
452
1 წლ, 6 თ წინ