TOP სამი ყველაზე ქარიზმატული მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით რომელიც მომენტალურად ატყვევებს ქალებს

თა­ვის დრო­ზე "დე­ტექ­ტი­ვე­ბის დე­დოფ­ლად" წო­დე­ბუ­ლი, უდი­დე­სი მწე­რა­ლი ქალი აგა­თა კრის­ტი. წერ­და და მისი მო­საზ­რე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა გახ­ლდათ. ქა­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას, მოს­წონს თავ­ზე­ხე­ლა­ღე­ბუ­ლი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი მა­მა­კა­ცე­ბი. მაგ­რამ ვერ ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ მედ­ლის მე­ო­რე მხა­რეს, ყვე­ლა­ფე­რი ხომ ოქრო არ არის, რაც სიბ­რჭყვი­ა­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. შე­სა­ბა­მი­სად, ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი მამ­რის გვერ­დით ყოფ­ნა ბევრ მსხვერ­პლს, მოთ­მი­ნე­ბა­სა და დრა­მა­ტულ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის სცე­ნებს ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ყვე­ლა­ზე ხში­რად გე­რეგ­ნუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად სუს­ტის სქე­სის გულს უპი­რო­ბოდ იპყრობს სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი – ტყუ­პი, მშვილ­დო­სა­ნი და მო­რი­ე­ლი. ამათ­გან ორი ქა­ლის მო­ხიბ­ვლას სა­კუ­თარ ენა­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უზა­დო უნარს უნდა უმად­ლო­დეს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, "ქა­ლებს, ყუ­რე­ბით უყ­ვართ". მაგ­რამ რითი ხიბ­ლავს პირ­ქუ­ში, სი­ტყვა­ძუნ­წი და უჟ­მუ­რი მო­რი­ე­ლი მან­დი­ლოს­ნებს? რითი და უზო­მო სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბით. მან სი­ტყვაც რომ არ თქვას ზედ­მე­ტი, ქა­ლე­ბი მო­რი­ე­ლის მაგ­ნე­ტიზ­მით ტყვევ­დე­ბი­ან და რო­გორც გვე­ლის­გან მო­ნუს­ხუ­ლი ბა­ჭია ისე ემორ­ჩი­ლე­ბი­ან მო­რი­ე­ლის კაპ­რი­ზებს.

მოკ­ლედ, ჩემი რჩე­ვა იქ­ნე­ბა არა­სო­დეს მო­უს­მი­ნოთ ხან­გრძლი­ვად ტყუპს და მშვილ­დო­სანს და არა­სო­დეს ჩა­ხე­დოთ მო­რი­ელს თვა­ლებ­ში. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ხან­გრძლი­ვი "თა­ვის ტკი­ვი­ლი" გაქვთ გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი სა­მო­მავ­ლოდ.

დრო დად­გა "უკუჩ­ვე­ნე­ბებ­ზეც" ვი­სა­უბ­როთ. სა­მი­ვე მა­მა­კაცს გა­აჩ­ნია ე.წ. "ჩრდი­ლო­ვა­ნი თვი­სე­ბე­ბი" ხა­სი­ათ­ში. ტყუპს და მშვილ­დო­სანს ერ­თგუ­ლე­ბა­ზე ამა­ოდ ნუ "და­ტეს­ტავთ". მერ­წმუ­ნეთ, გულ­ნატ­კე­ნი დარ­ჩე­ბით. ის კი არა, თქვე­ნი თან­დას­წრე­ბით თუ სხვა ქა­ლებს ეფ­ლირ­ტა­ვე­ბა ეს ორი, კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ მო­ა­რი­დებთ თვალს. სკან­დალს თუ არ მო­უ­წყობთ და გან­შო­რე­ბით არ შე­ა­ში­ნებთ შან­სი იმი­სა, რომ ფი­ზი­კუ­რად გი­ღა­ლა­ტოთ ძალ­ზე მცი­რეა. თუ მა­ინც და­ი­ჟი­ნებთ, შე­საძ­ლოა უბ­რა­ლოდ "ჯიბ­რით" წა­ვი­დეს სხვას­თან რათა ერთ სა­ღა­მოს მა­ინც და­ის­ვე­ნოს თქვე­ნი პრე­ტენ­ზი­ე­ბის­გან.

მო­რი­ელ­თან საქ­მე სხვაგ­ვა­რა­დაა – და­ი­მახ­სოვ­რეთ, ის რისი უფ­ლე­ბაც აქვს მას, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გეკ­რძა­ლე­ბათ თქვენ. ამი­ტომ მო­გი­წევთ მისი სუ­ლის­შემ­ხუთ­ვე­ლი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის, მა­შინ, როცა თა­ვად სად და­დის და რას აკე­თებს ვე­რა­სო­დეს გა­ი­გებთ. ან თუ გა­ი­გებთ, მერ­წმუ­ნეთ, არ მო­გე­წო­ნე­ბათ. მო­რი­ე­ლი მა­მა­კა­ცის და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბა არის ის, რომ ბევრ მათ­განს (თუმ­ცა არა ყვე­ლას!) საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის ერ­თგუ­ლე­ბა რე­ა­ლუ­რად შე­უძ­ლია. თუმ­ცა, სწო­რედ მო­რი­ე­ლი იქ­ნე­ბა ის "მა­ნი­ა­კი", რო­მე­ლიც სხვა ქალ­თან ღია ფლირ­ტით მო­გი­წამ­ლავთ ნერ­ვებს, თუკი ღმერ­თმა და­გი­ფა­როთ და მას თქვენ­ში და­ეჭ­ვე­ბის იო­ტი­სო­დე­ნი სა­ბა­ბი მი­ე­ცით. არ და­გა­ვი­წყდეთ, ამ ადა­მი­ანს ნგრე­ვაც და შე­ნე­ბაც ერ­თნა­ი­რი ოს­ტა­ტო­ბით ეხერ­ხე­ბა . ჰოდა, ნუ მის­ცემთ სა­ბაბს და­ან­გრი­ოს თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა. მარ­თა­ლია, ნან­გრე­ვებ­ში შე­იძ­ლე­ბა თა­ვა­დაც მოყ­ვეს, მაგ­რამ რაც არ უნდა გა­უ­ჭირ­დეს გან­შო­რე­ბა, თქვენ აღა­რა­სო­დეს და­გიბ­რუნ­დე­ბათ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
497
1 წლ, 7 თ წინ