ზოდიაქოს ნიშნები რომელთაც ყველაზე ადვილად უყვარდებათ

და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და გა­მო­ხატ­ვის უნა­რი გა­აჩ­ნი­ათ. ამი­ტომ არც ის არის გა­საკ­ვი­რი, რომ ერ­თნი თუ ხან­გრძლი­ვი პე­რი­ო­დის მან­ძილ­ზე ვერ ახერ­ხე­ბენ სა­სურ­ვე­ლი პარტნი­ო­რის პოვ­ნას, მე­ო­რე­ნი მარ­ტი­ვად იც­ვლი­ან ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტებს და ყო­ველ ჯერ­ზე მათ­თვის სიყ­ვა­რუ­ლი სულ სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რად ლა­მა­ზია.

და მა­ინც, რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა­ზე ად­ვი­ლად შე­აყ­ვა­რო თავი?

ტყუპს - თქვენ მას მარ­ტი­ვად მო­ხიბ­ლავთ ინ­ტე­ლექ­ტით ან უბ­რა­ლოდ ლა­მა­ზად სა­უბ­რის მა­ნე­რით. რაც უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბით ამ მხრივ, მით უფრო მეტი შან­სია სა­ი­მი­სოდ, რომ იგი თქვე­ნით ხან­გრძლი­ვი ვა­დით და­ინ­ტე­რეს­დე­ბა.

ლომს- კომ­პლი­მენ­ტე­ბია მისი აქი­ლევ­სის ქუს­ლი. ამი­ტომ ის ვინც აღ­ტა­ცე­ბულ მზე­რას არ აშო­რებს და რო­მან­ტი­კუ­ლად ოხ­რავს მის გა­მო­ჩე­ნა­ზე, ლომ­ში მარ­ტი­ვად იწ­ვევს სა­თუთ გრძნო­ბებს. მოკ­ლედ, აქეთ და ას­ხით ხოტ­ბა, ასე იგი თქვენ­გან არა­სო­დეს წავა.

მშვილ­დო­სა­ნი - მო­ნა­დი­რის ინ­სტინ­ქტი და სპორ­ტუ­ლი ინ­ტე­რე­სი აქვს ახალ-ახა­ლი რო­მა­ნე­ბის წა­მო­სა­წყე­ბად. რო­გორ იტყვი­ან, "ახა­ლი სის­ხლი სჭი­რე­ბა". ამი­ტომ, თუ მის თვალ­ში მო­უ­ხელ­თე­ბე­ლის იმიჯს და­იმ­კვიდ­რებთ და რაც შე­იძ­ლე­ბა დიდი ხნით, იგი საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზუ­ლად და­კავ­დე­ბა თქვე­ნი დევ­ნით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
467
1 წლ, 7 თ წინ