რა სახის სექსუალური ფანტაზიები გააჩნია ქალს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

არ­ცთუ მარ­ტი­ვი ნი­უ­ან­სე­ბი. მათ, შო­რის ხში­რად ცდე­ბი­ან ისი­ნი ქა­ლის სექ­სუ­ა­ლუ­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბი­სა და ფან­ტა­ზი­ე­ბის ამოც­ნო­ბი­სას. ან უა­რე­სი, მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე ფიქ­რით იწყე­ბენ ურ­თი­ერ­თო­ბას. თუმ­ცა, სა­ი­მი­სოდ, რომ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი იყოს წყვი­ლის კავ­ში­რი და­მე­თან­ხმე­ბით სექ­სუ­ა­ლურ თავ­სე­ბა­დო­ბას უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. ხოლო იმას, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რა სა­ხის მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბი გა­აჩ­ნია თქვენ საყ­ვა­რელ ქალს სექსში მისი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ცოდ­ნა გა­გი­ად­ვი­ლებთ.

ვერძს - უხე­ში სექ­სი ხიბ­ლავს. მოს­წონს და­უ­მორ­ჩი­ლე­ბე­ლი ქა­ლის თა­მა­ში. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა თავი. ჩა­უ­ტა­რეთ თა­ვის მსუ­ბუ­ქი მა­სა­ჟი.

კურო ნელ-ნელა იხ­სნე­ბა სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რი­სას. სა­მა­გი­ე­როდ, შემ­დგომ პარტნი­ო­რი შე­უძ­ლია უზო­მო ვნე­ბი­ა­ნო­ბით გა­ა­ო­ცოს. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ყელი.

ტყუ­პი - მარ­ტი­ვად თან­ხმდე­ბა სხვა­დას­ხვა ტი­პის სექ­სუ­ა­ლურ ექ­სპე­რი­მენ­ტებ­ზე. ამი­ტომ ნუ მო­ა­წყენთ მას ამ მხრივ. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ხე­ლე­ბი, მკლა­ვე­ბი, თი­თე­ბი.

კირჩხი­ბი - სექ­სის­თვის გან­წყო­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ, თუ ხა­სი­ათ­ზეა თქვე­ნი გა­ო­ცე­ბა მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია. მის­გან ყვე­ლა­ფერს უნდა ელო­დეთ. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ჭიპი, მუც­ლის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია.

ლომი - სა­წოლ­შიც ისე­თი­ვე დე­დო­ფა­ლია, რო­გორც რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში. პარტნი­ო­რის­გან სრულ დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა­სა და თაყ­ვა­ნის­ცე­მას ითხოვს. სა­მა­გი­ე­როდ, უზო­მოდ ცე­ცხლო­ვა­ნი და ვნე­ბი­ა­ნია. მას­თან არ მო­ი­წყენთ. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ზურ­გი, ბე­ჭე­ბის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია.

ქალ­წუ­ლი - სექსს რო­გორც მნიშ­ვნე­ლო­ვან "სა­მუ­შა­ოს" ისე უყუ­რებს. ამი­ტომ მზა­დაა ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ პარტნი­ორს ყო­ველ­მხრივ ასი­ა­მოვ­ნოს. ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს დე­ტა­ლებს. მას­თან ერ­თად, სა­წოლ­ში წინ­დე­ბით ნუ ჩაწ­ვე­ბით. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ყუ­რე­ბი, ბი­ბი­ლო­ე­ბი.

სას­წო­რი - ძა­ლი­ან მო­სიყ­ვა­რუ­ლეა, სექსზე მე­ტად მო­ფე­რე­ბა და ჩა­ხუ­ტე­ბა მოს­წონს. ასე იგი "მო­რა­ლურ ორ­გაზმს" გა­ნიც­დის. დამ­ყო­ლი და გამ­გე­ბი­ა­ნი პარტნი­ო­რია. ზოგ­ჯერ ძა­ლი­ან ვნე­ბი­ა­ნიც. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა - ტუ­ჩე­ბი, ნი­კა­პი­სა და ყე­ლის მო­ნაკ­ვე­თი.

მო­რი­ე­ლი - უზო­მოდ სექ­სუ­ა­ლუ­რი, ცხე­ლი და ვნე­ბი­ა­ნი ქა­ლია. მთა­ვა­რია მას­ში სურ­ვი­ლი გა­აღ­ვი­ძოთ. მოს­წონს უხე­ში სექ­სი, ასე­ვე პარტნი­ორ­ზე დო­მი­ნი­რე­ბა სა­წოლ­ში. თუმ­ცა, თვით­და­მორ­ჩი­ლე­ბის სურ­ვი­ლიც დიდი აქვს. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა თე­ძო­ე­ბი, ხერ­ხემ­ლის ქვე­და მხა­რე.

მშვილ­დო­სა­ნი - ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ქა­ლია. ნე­ბის­მი­ერ წა­მო­წყე­ბა­ში აი­ყო­ლი­ებთ ამ მხრივ. მოს­წონს და­უ­გეგ­მა­ვი სექ­სი, არას­ტან­დარ­ტულ გა­რე­მო­ში. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა ფე­ხე­ბი, ფე­ხის ტერ­ფე­ბი.

თხის რქა - გა­რეგ­ნუ­ლად თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი, ში­ნა­გა­ნად ძალ­ზე ვნე­ბი­ა­ნი ქა­ლია. ოღონდ ყვე­ლას­თან არ და­ი­ჭერს საქ­მეს თუნ­დაც სექ­სის გამო. მოს­წონს პარტნი­ორ­ზე დო­მი­ნი­რე­ბა. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა - მკერ­დი.

მერ­წყუ­ლი- ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რი და სექსში აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უკომ­პლექ­სო ქა­ლია. მოს­წონს არას­ტან­დარ­ტუ­ლი კავ­ში­რე­ბი. უარს არ იტყვის ჯგუ­ფურ სექსზეც. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა კი­სე­რი, "მზის წნუ­ლის" არე­ა­ლი.

თევ­ზე­ბი - სექ­სის­თვის ემო­ცი­უ­რი გან­წყო­ბა და პარტნი­ო­რის მი­მართ გარ­კვე­უ­ლი სიმ­პა­თია ესა­ჭი­რო­ე­ბა. დამ­ყო­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი პარტნი­ო­რია. პა­სი­უ­რი პო­ზი­ცია ურ­ჩევ­ნია აქ­ტი­უ­რო­ბას. ერო­გე­ნუ­ლი ზონა - თვა­ლე­ბი, შუბ­ლის მი­და­მო.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
842
1 წლ, 7 თ წინ