აზარტულ თამაშებში ყველაზე იღბლიანი ზოდიაქოს ნიშნები

სხვა­დას­ხვა ტი­პის ლა­ტი­რებს და გა­თა­მა­შე­ბებს, ზო­გი­ერთს კი სა­ერ­თო­დაც ცხოვ­რე­ბის წე­სად აქვს გა­დაქ­ცე­უ­ლი თა­მა­ში და აზრტი. თუმ­ცა აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, სულ სხვა სა­უბ­რის თე­მაა და არ­ცთუ სა­სი­ა­მოვ­ნო. ამი­ტომ მო­დით ამ სა­კი­თხზე და ზო­გა­დად მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი სხვა დრო­ის­თვის გა­დავ­დოთ. დღეს კი მინ­და იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­ზე გე­სა­უბ­როთ, ვი­საც უბ­რა­ლოდ ქუდ­ბე­დით თუ გამ­ჭრი­ა­ხო­ბის გამო ბედი ხში­რად ანე­ბივ­რებს მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სა­ჩუქ­რით. ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი იგე­ბენ ლა­ტა­რი­ა­ში და ხში­რად ელე­მენ­ტა­რუ­ლი ბან­ქოს თა­მა­შიც კი მათ­თვის შე­საძ­ლოა მო­გე­ბის წყა­როდ იქ­ცეს. თუმ­ცა და­მე­თან­ხმე­ბით აზარ­ტუ­ლო­ბა სხვაა და იღ­ბა­ლი, რო­მე­ლიც ათას­ში ერთხელ მო­დის კი­დევ სულ სხვა.

ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ რომ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გამ­დიდ­რე­ბის და მო­გე­ბის ალ­ბა­თო­ბას, ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ხში­რად სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი უნდა ელო­დოს :

მშვილ­დო­სა­ნი - მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რის წყა­ლო­ბით, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ წარ­მა­ტე­ბას­ზე აგებს პა­სუხს მშვილ­დოს­ნებს ხში­რად უღი­მით ბედი, არამ­ხო­ლოდ აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში არა­მედ ზო­გა­დად, ცხოვ­რე­ბა­ში. ისი­ნი აზარ­ტუ­ლე­ბი და ოპ­ტი­მის­ტე­ბი არი­ან, ამი­ტომ ყო­ველ­თვის აქვთ უკე­თე­სი მო­მავ­ლის იმე­დი.

მერ­წყუ­ლი - ურა­ნი, მერ­წყუ­ლის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა პა­სუხს აგებს ყო­ველ­გვარ სი­ურპრი­ზებ­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბებ­ზე. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, საკ­მა­ოდ ბევრ მერ­წყულს უმარ­თლებს ხოლ­მე აზარ­ტულ თა­მა­შებ­სა და ლა­ტა­რი­ებ­ში. ამას გარ­და, მერ­წყუ­ლებს კარ­გი ინ­ტუ­ი­ცია და მო­მა­ვალ­ში ხედ­ვის ნიჭი გა­აჩ­ნი­ათ. შე­სა­ბა­მი­სად, ბევ­რი მათ­გა­ნი ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად ხვდე­ბა რო­გორ მო­იქ­ცეს სა­ი­მი­სოდ რომ იღ­ბა­ლი მო­ი­ზი­დოს.

ტყუ­პი - უძ­ვე­ლე­სი ას­ტრო­ლო­გე­ბი, ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს ხე­ლის სა­ო­ცარ მოქ­ნი­ლო­ბას და სის­წრა­ფეს მი­ა­წერ­დნენ. შემ­თხვე­ვი­თი რო­დია რომ ცნო­ბი­ლი მე­ფო­კუ­სე­ე­ბი და ილუ­ზი­ო­ნის­ტე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად ტყუ­პებს შო­რის გხვდე­ბი­ან. ტყუპს მოს­წონს აზარ­ტი, ამას­თან ერ­თად იგი ძა­ლი­ა­ან გო­ნე­ბა­გამ­ჭრი­ა­ხი და სხარ­ტად მო­აზ­როვ­ნე ინ­დი­ვი­დია. ამი­ტომ ძალ­ზე ხში­რად სწყა­ლობს ბედი აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში. თუმ­ცა ფორ­ტუ­ნა­ზე მე­ტად, მო­გე­ბას იგი მა­ინც სა­კუ­თარ გო­ნი­ე­რე­ბას უნდა უმად­ლო­დეს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
541
1 წლ, 7 თ წინ